Actueel

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. In het tab 'Release Notes' zijn de aanpassingen terug te vinden.

Er is een nieuwe versie van de berichtsoortentabel beschikbaar. In het tab 'Release Notes' zijn de aanpassingen terug te vinden.

De bètaversie van de woningcorporatie taxonomie voor de prognoseinformatie (dVi2018) is 16 januari aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius.

SBR-wonen en SBR vragen woningcorporaties om te reageren op een voorstel om de definities van onderhoud en beheer aan te scherpen.

Kunnen accountants ervoor zorgen dat bedrijven duurzamer worden? Het vergt grote inspanning om onze planeet groener te maken.

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT13_20181212 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2019 en aangifte schenkbelasting 2019.

Op 17 december 2018 is de Europese Commissie (EC) onder voorbehoud akkoord gegaan met de Regulatory Technical Standards (RTS) voor een European Single Electronic Format (ESEF).

Met ingang van het boekjaar 2017 moeten de meeste middelgrote ondernemingen hun jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel deponeren via SBR in XBRL-formaat en moet de externe accountant een elektr

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT13_20181212 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2019 en aangifte schenkbelasting 2019.

De voorziening Digipoort gaat verhuizen van het datacenter in Enschede naar het overheidsdatacenter (ODC) in Amsterdam. Het berichtenverkeer, dat via Digipoort verloopt, verhuist mee.