SBR draagt bij aan regie op gegevens

23-03-2020

In het online magazine Deel! van het programma Regie op Gegevens wordt aandacht besteed aan de kansen die SBR in dit kader biedt. Ook wordt in 1 van de artikelen de nut en noodzaak van standaardisatie met betrekking tot regie op gegevens besproken.

Meer weten? Lees de artikelen in Deel!

- Pagina 36: Power to the People

- Pagina 48: Doorontwikkeling SBR van Voorziening naar Data-Ecosysteem

Meer weten over het programma Regie op Gegevens?

- Zie Regie op Gegevens