Over SBR

Standard Business Reporting: eenduidig en eenvoudig rapporteren

Voor betere beslissingen is betere informatie nodig

In zowel het bedrijfsleven als bij de overheid worden er dagelijks beslissingen genomen die effect hebben op veranderingen in de samenleving. Het is evident dat in de huidige informatiesamenleving de juistheid van gegevens essentieel is voor de kwaliteit van de beslissingen en de gevolgen daarvan voor de uitvoering. Met Standard Business Reporting is er in Nederland tussen overheid en bedrijfsleven overeenstemming over de wijze waarop financiële verantwoordingsinformatie wordt uitgewisseld.

De administratieve lastendruk voor bedrijven en organisaties verlagen

Om betere beleidsbeslissingen te kunnen nemen, vraagt de Nederlandse overheid met enige regelmaat om informatie van bedrijven, organisaties en instellingen. Voor de intrede van SBR werd door overheidsorganisaties op verschillende manieren om informatie gevraagd, waarbij voor dezelfde begrippen soms verschillende gegevens moesten worden aangeleverd. Dankzij SBR worden voor dezelfde begrippen, dezelfde gegevens gevraagd en wordt het bedrijven, organisaties en instellingen mogelijk om met de spreekwoordelijke druk op de knop gegevens aan te leveren. Deze ontwikkeling verlaagt de administratieve lastendruk aanzienlijk.

Financiële transparantie verhoogt de integriteit van de samenleving

Vertrouwen in de financiën van overheden en bedrijfsleven is een essentiële basis voor de economie. Standard Business Reporting draagt per definitie bij aan dit vertrouwen. Met een stelsel dat gebaseerd is op standaardisatie van gegevens, processen en techniek draagt het direct bij aan de ondubbelzinnige interpretatie van financiële cijfers.

Standaardisatie is de basis van digitale uitwisseling

De afspraken die zijn gemaakt over het verkeer maken het mogelijk om op het Europese vasteland gemakkelijk van het ene naar het andere land te rijden, zonder dat er ongelukken gebeuren door onduidelijkheid over de regels. Standaardisatie heeft binnen SBR voor de deelnemende partijen zijn blijvende toegevoegde waarde bewezen om dezelfde redenen als bij het verkeer. De uitgangspunten kunnen rekenen op een breed draagvlak en worden door de partijen nauw nageleefd. Standaardisatie biedt aan alle partijen voordelen op het terrein van efficiency en effectiviteit.

Facts en figures: de highlights en groei in 2019

Hoogtepunten in 2019

 • meer dan 2000 accountants zijn aangesloten op SBR-Nexus
 • 16 boekhoudpakketten zijn RGS-ready
 • SBR en RGS hebben 4 internationale evenementen succesvol georganiseerd

Omvang SBR 2019

 • 44,4 miljoen berichten via SBR
 • dat is 3,7 procent meer dan in 2018
 • er waren 50 soorten inkomende berichten
 • en 9 soorten uitgaande berichten

Voorbeelden

 • 789.159 jaarstukken bij KVK gedeponeerd, 2.748 jaarrekeningen opgevraagd
 • 1.900 accountants SBR Nexus versturen hun kredietrapportages
 • 1.700 jaarrekeningen naar DUO door onderwijsinstellingen en andere instellingen voor cultuur en media
 • 1.076.848 berichten door intermediairs verstuurd naar de Belastingdienst, met betrekking tot toeslagen
 • 1.363 berichten via SBR-wonen waarmee over ongeveer 285 miljard euro aan vastgoedwaarde kon worden gerapporteerd

Bekijk ook de infographic. Als u op het plaatje klikt dan opent een pdf.

Infographic SBR feiten en cijfers