Marktconsultatie: Goedkeuring Consistente Presentatie versie 1.3.3

01-04-2020

SBR vraagt feedback om de nieuwe versie van de Consistentie Presentatie, versie 1.3.3, goed te kunnen keuren.

Achtergrond marktconsultatie

In de Expertgroep Gegevens is de huidige versie van de Consistente Presentatie, versie 1.3.2, besproken. Naar aanleiding van de ervaringen van gebruikers met de huidige versie, zijn een aantal verbeteringen voorgedragen. Deze verbeteringen hebben geresulteerd in een nieuw voorstel; de Consistente Presentatie versie 1.3.3.

Consistente Presentatie

De KVK taxonomie bevat niet voldoende afspraken om ervoor te zorgen dat de XBRL- jaarrekening op een consistente wijze omgezet wordt. Hierdoor ontstaat het risico dat het 'getrouwe beeld' dat de opsteller of accountant voor ogen had, afwijkt van het beeld wat de ontvanger ziet. Daarom heeft de SBR-governance aanvullende regels opgesteld: de Consistente Presentatie (CP).

De CP is specifiek voor het jaarrekeningendomein opgesteld en zorgt ervoor dat alle ontvangers hetzelfde beeld zien.

Reageren voorstel

Wij vragen u op dit voorstel te reageren. U kunt tot 17 april uw reactie sturen aan sbr@logius.nl.