Experimenteren doen we samen!

02-03-2020

Op donderdag 20 februari organiseerde SBR Vernieuwing in het Babylon Hotel in Den Haag een gezamenlijke backlogsessie. Voor deze sessie waren verschillende partijen, betrokken binnen SBR, uitgenodigd om samen na te denken over nieuwe potentiële experimenten voor het vullen van de experimentenbacklog in 2020.

Goed bezocht

Er was een hoge opkomst van software leveranciers en governanceleden van SBR. De backlogsessie werd geopend door Thanim van Dokkum, programmaleider SBR Vernieuwing. Zij startte met een korte inleiding over SBR vernieuwing. Daarna volgde Jon Butter (projectleider experimenten) met een bespreking van eerder uitgevoerde  experimenten en het nut om te blijven experimenteren. Dr.ir. Nitesh Bharosa sloot het theoretische gedeelde van de sessie af met een verhaal over SBR door de jaren heen. Waar zijn we ooit begonnen en voor welke uitdagingen staan we nu?

Zelf aan de slag

Aan het einde van de introductie kwam de discussie al geleidelijk opgang door vragen en opmerkingen vanuit de zaal over de toekomst van SBR. Het tweede gedeelte van de sessie werd dan ook een waardevolle interactieve sessie waar veel nieuwe ideeën werden genoemd. Tijdens dit tweede gedeelte werd gestart met een brainstormmoment over verscheidene manieren van experimenten rondom processen, gegevens en technieken. Vervolgens kozen de aanwezigen de vijf beste ideeën uit om in groepjes verder uit te werken in een business canvas.  De vijf canvassen werden aan het einde van de middag aan de groep gepresenteerd.

De korte presentaties zorgden voor veel interactie met vragen, discussie en nieuwe inzichten. De energieke sessie leverde dan ook veel goede ideeën op om stappen te zetten in het digitaliseringsproces van SBR.

Kortom, de backlogsessie heeft voor het traject SBR Vernieuwing veel waardevolle inzichten en ideeën opgeleverd waar in 2020 dan ook graag mee aan de slag wordt gegaan!