Definitieve versie NT14 1e extensie Belastingdienst gepubliceerd

23-01-2020

De  Belastingdienst heeft de definitieve versie van de 1e extensie op de NT14_20191211 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2020 en aangifte schenkbelasting 2020, de VA/DA-serviceberichten IH, ZVW en VPB over 2019, de rapportages voor de aanwijs- en uitstelregeling IB/VPB 2019 en het Service Bericht Uitstelregelingen 2019.

U vindt de extensie NT14_20200219 onder  Documentatie Nederlandse Taxonomie. Samen met de extensie vindt u hier ook aanvullende documentatie, zoals de voorbeeld instances, releasenotes, versioning report en Belastingdienst Reporting Rules.

LET OP: Het is van groot belang de extensie op de juiste plaats ten opzichte van versie NT14_20191211 in uw gegevensopslag te plaatsen, omdat de extensie taxonomie onderdelen van versie NT14_20191211 hergebruikt en daar door middel van relatieve paden naar verwijst.

Er wordt vanuit gegaan dat versie NT14_20191211 en NT14_20200219 naast elkaar als mappen onder een andere map (van uw keuze) geplaatst worden. Vergelijkbaar met de inrichting op http://www.nltaxonomie.nl