Releasekalender

Releasekalender

De releasekalender geeft marktpartijen inzicht in wanneer verschillende versies van een taxonomie beschikbaar komen. Op basis van deze data kunnen zij hun eigen ontwikkelactiviteiten plannen, zodat zij op tijd gereed zijn om een nieuwe versie van de taxonomie te ondersteunen. 

Taxonomieën worden in de regel ontwikkeld middels een standaard aanpak. Deze aanpak omvat de ontwikkeling van een alfa, bèta en definitieve versie. De alfa en de bèta versie bieden de mogelijkheid om al voor inproductiename eventuele onvolkomenheden in de taxonomie vroegtijdig te herkennen, zodat er nog corrigerende maatregelen kunnen worden ondernomen.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de releasemomenten van SBR taxonomieën in kalenderjaar 2018-2019. Dit overzicht wordt regelmatig aangepast op basis van de laatste inzichten.

Onderdeel
Uitvragende partij
Aansluit suite (alfa)
Pré-Productie (béta)
Productie (definitief)

NT12
BD
 
07-03-2018
18-04-2018

NT12
BD
04-07-2018
01-08-2018
19-09-2018

NT12
BZK
04-07-2018
01-08-2018
19-09-2018

NT12
CBS
05-11-2018
28-11-2018
16-01-2019

NT13
SBR
 
 
18-04-2018

NT13
KVK
09-07-2018 (streefdatum)
09-07-2018 (streefdatum)
12-12-2018

NT13
BD
03-10-2018
07-11-2018
12-12-2018

NT13
OCW
17-11-2018
02-01-2019
20-02-2019 (onder voorbehoud)

Marktconsultatie

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een taxonomie is de terugkoppeling van marktpartijen op een nieuwe versie. Wij hopen en vertrouwen er op dat partijen hun bijdrage leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van de gebruikte taxonomieën door nieuwe versies (intensief) te testen. Uiteindelijk levert dit voor alle partijen iets op: een probleemloze aanlevering van SBR berichten in productie.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de geplande marktconsultatierondes per taxonomie.

Onderdeel
Uitvragende partij
Versie
Startdatum marktconsultatie
Einddatum marktconsultatie

NT12
BZK
alfa
30-04-2018
18-05-2018

 
 
béta
04-06-2018
15-06-2018

NT12
CBS
alfa
04-10-2018
12-10-2018

 
 
béta
13-11-2018
21-11-2018

NT12
BD
alfa
13-06-2018
27-06-2018

NT13
KVK
alfa
21-06-2018
18-07-2018

 
 
béta
03-09-2018
21-09-2018

NT13
OCW
alfa
05-10-2018
18-10-2018

 
 
béta
28-11-2018
11-12-2018

NT13
BD
alfa
05-09-2018
19-09-2018