Releasekalender

De releasekalender geeft marktpartijen inzicht in wanneer verschillende versies van een taxonomie beschikbaar komen. Op basis van deze data kunnen zij hun eigen ontwikkelactiviteiten plannen, zodat zij op tijd gereed zijn om een nieuwe versie van de taxonomie te ondersteunen.

Taxonomieën worden in de regel ontwikkeld middels een standaardaanpak. Deze aanpak omvat de ontwikkeling van een alfa, bèta en definitieve versie. De alfa en de bèta versie bieden de mogelijkheid om eventuele onvolkomenheden in de taxonomie vroegtijdig te herkennen, zodat er nog corrigerende maatregelen kunnen worden ondernomen.

Releasekalender 2022-2023

Onderstaand schema geeft een overzicht van de releasemomenten van SBR taxonomieën in kalenderjaar 2022-2023. Dit overzicht is onderhevig aan wijzigingen en wordt regelmatig bijgewerkt. Een aantal releases is op dit moment nog niet bekend, deze voegen we later toe.

        Alfa Alfa Bèta Bèta Definitief Definitief
Status planning Domein Versie Release Publiceren Implementeren Publiceren2 Implementeren3 Publiceren4 Implementeren5
Definitief SBR NT17 NT17_SBR_20220301 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 9-4-2021 1-6-2022
Concept KVK NT17 NT17_KVK_20221214 06-05-2022 01-06-2022 09-09-2022 05-10-2022 04-11-2022 27-11-2022/14-12-2022
Definitief BD NT16.2 NT16_BD_20220921 09-06-2022 06-07-2022 07-07-2022 03-08-2022 03-08-2022 07-09-2022/21-09-2022
Definitief BD NT17 NT17_BD_20221214 02-09-2022 05-10-2022

30-09-2022

02-11-2022 04-11-2022 30-11-2022/14-12-2022
Definitief BD NT17.1 NT17_BD_20230215 16-11-2022 30-11-2022 14-12-2022 04-01-2023 25-01-2023 01-02-2023/15-02-2023
Concept BZK NT16 NT16_BZK_DPI_20220818 03-06-2022 06-07-2022 N.v.t. N.v.t. 08-07-2022 03-08-2022/17-08-2022
Concept OCW NT17 NT17_OCW_20220226 23-09-2022 02-11-2022 18-11-2022 30-11-2022 13-01-2023 01-02-2023/15-02-2023

Geïnteresseerde partijen kunnen een nog niet gevalideerde versie van de taxonomie ontvangen zodra deze beschikbaar komt. Ze kunnen hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan aad.bergman@logius.nl