Releasekalender

De releasekalender geeft marktpartijen inzicht in wanneer verschillende versies van een taxonomie beschikbaar komen. Op basis van deze data kunnen zij hun eigen ontwikkelactiviteiten plannen, zodat zij op tijd gereed zijn om een nieuwe versie van de taxonomie te ondersteunen.

Taxonomieën worden in de regel ontwikkeld middels een standaard aanpak. Deze aanpak omvat de ontwikkeling van een alfa, bèta en definitieve versie. De alfa en de bèta versie bieden de mogelijkheid om al voor inproductiename eventuele onvolkomenheden in de taxonomie vroegtijdig te herkennen, zodat er nog corrigerende maatregelen kunnen worden ondernomen.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de releasemomenten van SBR taxonomieën in kalenderjaar 2021-2022. Dit overzicht is onderhevig aan wijzigingen en wordt regelmatig bijgewerkt.

NT Domein Release Versie Publicatie Aansluitsuite Preproductie Productie
NT15 BD 20210217 Def 29-1-2021 3-2-2021 3-2-2021 17-2-2021
NT15 BD 20210915 Alfa 10-6-2021 7-7-2021    
NT15 BD 20210915 Beta 15-7-2021 6-8-2021 6-8-2021  
NT15 BD 20210915 Definitief 12-8-2021 1-9-2021 1-9-2021 15-9-2021
NT15 OCW (*) 20210217 Definitief 13-2-2021 3-3-2021 3-3-2021 17-3-2021
NT15 SBRWonen (dVi) 20210120 Definitief 11-12-2020 6-1-2021 6-1-2021 20-1-2021
NT16 SBR 20210301 Definitief 1-3-2021      
NT16 KVK (*) 20211208 Alfa 9-4-2021 5-5-2021 5-5-2021  
NT16 KVK (*) 20211208 Beta 10-9-2021 6-10-2021 6-10-2021  
NT16 KVK (*) 20211208 Definitief 5-11-2021 27-11-2021 27-11-2021 8-12-2021
NT16 BD 20211208 Alfa 3-9-2021 6-10-2021    
NT16 BD 20211208 Beta 1-10-2021 3-11-2021 3-11-2021  
NT16 BD 20211208 Definitief 5-11-2021 1-12-2021 1-12-2021 8-12-2021
NT16 BD 20220216 Alfa 12-nov 1-dec    
NT16 BD 20220216 Beta 10-dec 5-1-2022 5-1-2022  
NT16 BD 20220216 Definitief 28-1-2022 2-2-2022 2-2-2022 16-2-2022
NT16 OCW (**)            
NT16 SBRWonen (dPi) (**)            

(*)    Voorlopige planning
(**)    Nog niet bekend

Geïnteresseerde partijen kunnen een nog niet gevalideerde versie van de taxonomie ontvangen zodra deze beschikbaar komt. Ze kunnen hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan aad.bergman@logius.nl

Marktconsultatie

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een taxonomie is de terugkoppeling van marktpartijen op een nieuwe versie. Wij hopen en vertrouwen er op dat partijen hun bijdrage leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van de gebruikte taxonomieën door nieuwe versies (intensief) te testen. Uiteindelijk levert dit voor alle partijen iets op: een probleemloze aanlevering van SBR berichten in productie.

Het schema met geplande marktconsultatierondes per taxonomie wordt regelmatig geüpdatet.

Onderdeel Uitvragende partij Versie Begin marktconsultatie Eind marktconsultatie
NT15 KVK Alfa 15-05-2020 17-07-2020
NT15 KVK Béta 11-09-2020 25-09-2020
NT15 BZK Alfa 14-09-2020 02-10-2020
NT15 BZK Béta 19-10-2020 06-11-2020