Actueel

04-08-2020

Graag horen we uw mening over het voorgenomen besluit om het gebruik van de Z-as binnen de Nederlandse Taxonomie toe te staan.

31-07-2020

SBR, de publiek-private samenwerking waarmee overheden en bedrijfsleven onderling veilig en gemakkelijk verantwoordingsdata uitwisselen, heeft zijn ambities voor de komende 5 jaren same

20-07-2020

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van de tweede extensie op de NT14_20191211 gepubliceerd.

13-07-2020

Digicampus heeft in samenwerking met het programma 'SBR Vernieuwing' van Logius onderzoek uitgevoerd naar datadeling en de rollen die overheden daarin kunnen spelen.

07-07-2020

De facts & figures van SBR over het jaar 2019 zijn nu ook in het Engels beschikbaar.

25-06-2020

Op Wikipedia staat vanaf nu een pagina over Standard Business Reporting (SBR). Dit onderwerp bestond in het Nederlands nog niet.

22-06-2020

In de Corporatiegids is een artikel opgenomen over hoe VERA en SBR samenwerken om gevraagde informatie met

18-06-2020

Onderwijsinstellingen leveren nu nog de jaarrekening op zowel papier als digitaal aan. Dit kan en moet makkelijker en sneller!

16-06-2020

De Belastingdienst heeft de 2e extensie van de Nederlandse Taxonomie 14 (NT14_20191211) gepubliceerd.

15-06-2020

SBR Nexus biedt een oplossing voor het makkelijk, veilig en cross-sectoraal uitwisselen van (financiële) bedrijfsdata tussen ondernemers, bedrijven en organisaties in Nederland.