Actueel

24-09-2020

De Belastingdienst levert zowel aan de belastingplichtige als aan de intermediair informatie over een opgelegde aanslag.

17-09-2020

Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om met uw huidige publieke PKIoverheid services server certificaat te communiceren met Digipoort en de BIV van SBR Nexus.

04-09-2020

De Belastingdienst heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het komende jaar 2021 (NT15) gepubliceerd.

01-09-2020

Het Kenniscentrum XBRL gaat op 1 september officieel van start. Een deel van de activiteiten die voorheen onder het Centrum voor Standaarden van Logius vielen, vallen nu onder de vlag van het Kenniscentrum.

27-08-2020

Woningcorporaties moeten verantwoording afleggen aan toezichthouders over de geleverde prestaties.

17-08-2020

De Belastingdienst heeft de definitieve versie gepubliceerd van de tweede extensie op de NT14_20191211.

05-08-2020

Zou het REST-protocol als basis voor een koppelvlak het eenvoudiger maken voor nieuwe partijen om op SBR te kunnen aansluiten?

04-08-2020

Graag horen we uw mening over het voorgenomen besluit om het gebruik van de Z-as binnen de Nederlandse Taxonomie toe te staan.

31-07-2020

SBR, de publiek-private samenwerking waarmee overheden en bedrijfsleven onderling veilig en gemakkelijk verantwoordingsdata uitwisselen, heeft zijn ambities voor de komende 5 jaren same

20-07-2020

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van de tweede extensie op de NT14_20191211 gepubliceerd.