Actueel

11-02-2021

Deze maand neemt het Kenniscentrum XBRL haar eigen taxonomie validatie tooling in gebruik. Zo kunnen ze de digitale dienstverlening verder uitbreiden.

02-02-2021

SBR heeft van zijn ambities voor de komende 5 jaar, zoals vastgelegd in de Roadmap 2020-2025, een handige infographic gemaakt. In 1 oogopslag kun je zien waar SBR voor staat en gaat.

02-02-2021

Het Kenniscentrum XBRL wil weten hoe partijen binnen SBR aankijken tegen het uitzetten van formules in de NT.

01-02-2021

De RGS Beheergroep hoort graag hoe u aankijkt tegen het voorgenomen besluit om het referentienummer te verwijderen uit het RGS schema.

29-01-2021

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT15_20201209 gepubliceerd. 

25-01-2021

Krijgt u een foutmelding bij het aanleveren van jaarrekeningen? Wijzig dan het Xpath filter.

18-01-2021

Voor de aanvraag van een hypotheek heeft de hypotheekverstrekker financiële gegevens van de klant nodig. Veel van deze gegevens zijn al bekend bij de Belastingdienst.

05-01-2021

Het Kenniscentrum XBRL trekt twee marktconsultaties in, omdat er een procedurefout is geconstateerd. Later zullen de Request for Comments (RFC’s) weer gepubliceerd worden.

05-01-2021

Een onderdeel van de verplichte jaarverantwoording van scholen is het bestuursverslag. De jaarrekening wordt al via SBR in XBRL aangeleverd, maar het bestuursverslag nog niet.

04-01-2021

Hoe ervaart u als softwareleverancier werken met SBR? Heeft u goede ideeën en suggesties hoe SBR kan worden verbeterd? Hoe men makkelijker kan aansluiten op SBR?