Actueel

Verbreding SBR richting duurzaamheidsverslaggeving

7-05-2018

Maandag 16 april 2018 j.l. kwamen diverse partijen bijeen om gezamenlijk de mogelijkheden te bekijken hoe SBR concreet kan worden toegepast voor duurzaamheidverslaglegging.

...Lees meer

Woningcorporatiesector sluit aan op SBR

1-05-2018

Gezamenlijk de informatievoorziening verbeteren door aan te sluiten op Standard Business Reporting (SBR).

...Lees meer

Definitieve extensie op de NT12 Belastingdienst gepubliceerd

28-03-2018

DeĀ  Belastingdienst heeft een extensie op de NT12_20171213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting en aangifte schenkbelasting.

...Lees meer

Feiten en cijfers SBR 2017 beschikbaar

15-03-2018

De feiten en cijfers van SBR over het jaar 2017 zijn beschikbaar. De factsheet geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen SBR.

...Lees meer

Nieuwe versie Handleiding NBA gepubliceerd

15-03-2018

Een nieuwe versie van de Handleiding NBA is gepubliceerd. Ten opzichte van de knownerror lijst van 1 maart zijn er geen wijzigingen.

...Lees meer

Nieuwe versie van het SBR Governance Hoofddocument vastgesteld

13-03-2018

Het SBR Beraad heeft op 8 maart 2018 het SBR Governance Hoofddocument aangepast.

...Lees meer

Consistente Presentatie versie 1.3.1 formeel door het SBR Beraad bekrachtigd

8-03-2018

De Taskforce Jaarverslaggevingsketen heeft op 20 december 2017 de Consistente Presentatie (CP) specificatie versie 1.3.1 behandeld.

...Lees meer

NT13 SBR geplaatst

1-03-2018

Logius heeft de NT13 voor SBR geplaatst. Deze is opgebouwd volgens de RfC folderstructuur en releasemanagement en voorzien van aanvullende documenten.

...Lees meer

Alfaversie RGS Taxonomie 3.0 gepubliceerd

21-02-2018

De alfaversie van de RGS Taxonomie is door de Beheergroep RGS vrijgegeven.

...Lees meer

Nederland eerste ter wereld met digitale accountantsverklaring

15-02-2018

Nederland maakt het als eerste land in de wereld mogelijk de jaarrekening met controleverklaring via SBR te deponeren.

...Lees meer