Actueel

04-12-2020

Er is een toename van SBR-jaarrekeningen die met een verkeerd KVK-nummer worden gedeponeerd. Daarom vraagt KVK om extra alertheid en controle op het gebruik van het juiste KVK-nummer.

01-12-2020

Woningcorporaties moeten verantwoording afleggen aan toezichthouders over de geleverde prestaties.

27-11-2020

In hoeverre hebben de markt en overheid elkaar nodig voor het veilig en gemakkelijk data uitwisselen? Wat moet de overheid doen om data van burgers te ontsluiten?

27-11-2020

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT15_20201209 gepubliceerd. Deze extensie heet: NT15_20210217.a

26-11-2020

De Dag van RGS is een uniek en inspirerend event dat volledig in het teken staat van Referentie GrootboekSchema (RGS).

09-11-2020

"Wij staan met SBR voor trust of onderling vertrouwen in de digitale economie". Jaap van der Marel vertelt meer over de missie van SBR.

02-11-2020

SBR heeft belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en er zijn veel resultaten geboekt. Van de eerste jaarrekening in 2006 tot aan 40+ miljoen uitwisselingen nu. Lees onze geschiedenis.

02-11-2020

Op 3 december 2020 organiseert XBRL-Nederland een webinar over de laatste stand van zaken rondom ESEF-deponering.

26-10-2020

Effecten uitgevende instellingen (EUI) die onder de Europese Transparantierichtlijn vallen moeten hun jaarrapportage digitaal openbaar gaan maken.

21-10-2020

Er is een steeds grotere behoefte vanuit organisaties om zicht te krijgen op de eigen bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen.