Actueel

25-01-2021

Krijgt u een foutmelding bij het aanleveren van jaarrekeningen? Wijzig dan het Xpath filter.

18-01-2021

Voor de aanvraag van een hypotheek heeft de hypotheekverstrekker financiële gegevens van de klant nodig. Veel van deze gegevens zijn al bekend bij de Belastingdienst.

05-01-2021

Het Kenniscentrum XBRL trekt twee marktconsultaties in, omdat er een procedurefout is geconstateerd. Later zullen de Request for Comments (RFC’s) weer gepubliceerd worden.

05-01-2021

Een onderdeel van de verplichte jaarverantwoording van scholen is het bestuursverslag. De jaarrekening wordt al via SBR in XBRL aangeleverd, maar het bestuursverslag nog niet.

04-01-2021

Hoe ervaart u als softwareleverancier werken met SBR? Heeft u goede ideeën en suggesties hoe SBR kan worden verbeterd? Hoe men makkelijker kan aansluiten op SBR?

21-12-2020

Kenniscentrum XBRL wil weten hoe u aankijkt tegen het toevoegen van een nieuwe Filing Rule die voorschrijft dat het XBRL-instance document dezelfde namespace prefixes moet hanteren als het betreffende XBRL-schema’s

21-12-2020

Kenniscentrum XBRL wil weten hoe u aankijkt tegen Filing Rule FR-NL-5.13

16-12-2020

Afgelopen jaar was voor ons een prachtig jaar om op terug te kijken. Onze inzet was tomeloos en de flexibiliteit van onze SBR-collega’s top!

14-12-2020

Betrouwbare gegevens in het juiste formaat en met de vereiste nauwkeurigheid krijgen, is essentieel voor uitwisseling van informatie.

09-12-2020

Data speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Er komt steeds meer data bij en veel data wordt meer keren gebruikt.