Actueel

17-09-2021

Het ministerie van OCW heeft de bètaversie van de NT16 OCW gepubliceerd. Deze versie heet NT16_OCW_20220216.beta.

13-09-2021

De RGS Beheergroep heeft een dataset samengesteld van RGS codes en de daarbij behorende Engelse labels.

10-09-2021

De volgende E-Invoicing Exchange Summit in Europa wordt gehouden in Wenen van 27 tot 29 september 2021.

10-09-2021

KVK heeft de bètaversie van de NT16 beschikbaar gesteld. Deze versie heet NT16_KVK_20211208.beta.

07-09-2021

U vindt deze lijst met wensen en bekende fouten in de Documentatie Nederlandse Taxonomie.

06-09-2021

Het SBR-Programma heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd. De alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2022 heet 20211208.a

02-09-2021

Omdat er nog veel vragen zijn rondom duurzaamheidsrapportages schreef het Kenniscentrum XBRL er een paper over.

30-08-2021

De animatie legt uit wat SBR is, en wat de voordelen ervan zijn. Of je nu namens een bedrijf, intermediair of overheidsinstelling gegevens verstuurt.

16-08-2021

De Belastingdienst heeft de definitieve versie van de 2e extensie op de NT15_20201209 gepubliceerd. Deze extensie heet: NT15_20210915.

05-08-2021

Uitvragende partijen merken dat het toevoegen van nieuwe gegevensdefinities aan de Nederlandse Taxonomie tijdrovend is. We onderzochten of dat sneller kan.