Roadmap

Eens per 5 jaar stelt SBR een Roadmap samen. Hierin staan onze ambities voor de komende jaren. En wat we concreet gaan doen om die ambities waar te maken.  

Lees de SBR Roadmap 2020-2025

De huidige Roadmap loopt van 2020 tot en met 2025. In deze periode staan 3 ambities centraal:

  1. Blijven inzetten op kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige elektronische gegevensuitwisseling. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op nieuwe (internationale) technische ontwikkelingen en standaarden, daar mee te experimenteren en de toegevoegde waarde ervan te evalueren met belanghebbenden.
  2. Vernieuwen van onze manier van werken en het versterken van onze kennis, competenties en communicatie. Onder andere door onze communicatie-uitingen op te bouwen vanuit het perspectief van onze afnemers, een eigen visuele identiteit te creëren en onze website meer doelgroepgericht in te delen.
  3. Onderhouden en versterken van onze relatie met belanghebbenden. Bijvoorbeeld door mogelijkheden om te experimenteren aan te bieden en testomgevingen op te zetten voor (potentiële) klanten, waarmee we snel resultaat kunnen boeken, we eerste inzichten kunnen krijgen, en we waarde voor hen creëren.

SBR Roadmap dient de Digitale Overheid

De coronacrisis van 2020 bevestigde het grote belang van een goed functionerende digitale samenleving. En op het belang van een digitale overheid waarmee je veilig en makkelijk zaken kunt doen. Een digitale overheid die inclusief, betrouwbaar en veilig is.

Het afsprakenstelsel Standard Business Reporting (SBR) is een belangrijke pijler van die digitale samenleving. Onze ambities met de bijbehorende acties, dragen actief bij aan de versteviging van de digitale dienstverlening tussen overheid en marktpartijen.  

Traject SBR Vernieuwing

Het traject SBR Vernieuwing is ontstaan om de waardepropositie van SBR te verduidelijken en adoptie van SBR te verbeteren. Het traject maakt wezenlijk onderdeel uit van de Roadmap 2020-2025.

In het traject wordt ingezet op het onderzoeken van bruikbare mogelijkheden en integratie van nieuwe ontwikkelingen rondom SBR, waarbij ook nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de positionering van SBR.

Lees meer over het traject SBR Vernieuwing