Wat is SBR?

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld.

Met SBR worden de gegevens in de financiële administratie eenmalig op een standaard manier vastgelegd. De gegevens zijn eenvoudig her te gebruiken voor verschillende rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken, doordat de bedrijfsadministratie het bronbestand is. Met één druk op de knop worden rapportages opgesteld en digitaal verzonden naar verschillende partijen. Zo hebben aanleverende overheden, bedrijven, organisaties, instellingen en intermediairs minder werk aan het samenstellen en aanleveren van verschillende (verplichte) rapportages.

Standaardisatie

SBR draait om gegevens, processen en techniek. En daarbij is het sleutelwoord: standaardisatie. Door gegevens op een standaard manier te ‘labelen’ in de administratie, ontstaat eenduidigheid en zijn ze herbruikbaar voor verschillende rapportages.

De drie elementen van SBR:

  • Er wordt gebruik gemaakt van een standaard gegevenswoordenboek: de Nederlandse Taxonomie.
  • Ook wordt er een standaardtaal gebruikt, die deze gegevens betekenis geeft: XBRL.
  • De software voor bedrijfsadministratie waarin SBR is ingebouwd, is gekoppeld aan twee digitale lijnen die ervoor zorgen dat de juiste rapportage naar de juiste instantie wordt gestuurd. Voor alle rapportages naar de overheid is dit Digipoort. Voor kredietrapportages aan banken is dit de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV).