XBRL

XBRL of eXtensible Business Reporting Language is een internationale standaard voor digitaal rapporteren. De standaard maakt het mogelijk om online gegevens van overheidsinstellingen en het bedrijfsleven te verzamelen en uit te wisselen. Om SBR-rapportages te kunnen uitwisselen maakt u gebruik van Digipoort en van de Nederlandse Taxonomie (NT) die gebaseerd is op XBRL. 

XBRL is een open standaard voor het onbegrensd delen van informatie via internet. De standaard beschrijft de ‘grammatica’ van rapportages. In Nederland wordt XBRL gebruikt voor onder andere belastingaangiften, jaarverantwoording en kredietrapportages.

Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren zoals op papier of elektronisch als word-document, pdf of spreadsheet. Met XBRL is het mogelijk om gegevens te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zo nodig nader te bewerken.

XBRL-taxonomie

Voor SBR wordt XBRL gebruikt voor het bouwen en gebruik van taxonomieën, waarmee de interpretatie van data software-onafhankelijk en eenduidig wordt bepaald. In de taxonomie wordt de gemeenschappelijke taal vastgelegd zodat iedereen dezelfde gegevens op dezelfde manier uitwisselt. Een XBRL-taxonomie is een 'verklarende' woordenlijst van termen en definities en hun onderlinge afhankelijkheid. XBRL wordt gebruikt bij het definiëren van de structuur voor de vulling van de Nederlandse Taxonomie. 

Om met SBR te kunnen werken, moet uw software XBRL ondersteunen. Uw software geschikt maken voor het uitwisselen van SBR-rapportages, betekent dat u gebruik maakt van Digipoort en van de Nederlandse Taxonomie die gebaseerd is op XBRL. Meer informatie over XBRL vindt u op www.xbrl.org.