SBR Vernieuwing

Wat is de kern waar SBR écht om draait? Het gaat niet alleen over de techniek, maar vooral over wat de techniek mogelijk maakt: vertrouwen in de digitale samenleving. Dit vertrouwen is één van de kernwaarden van SBR, waarlangs we onze ambities realiseren. Vanuit het programma SBR Vernieuwing verbinden we partijen en kennis met elkaar om nieuwe technologieën en ideeën samen uit te proberen en de resultaten te delen.

Onderzoek en analyse

De evolutie van SBR vereist doorlopende kennisontwikkeling over gekwalificeerde data uitwisselen en data delen. Het onderzoek van vandaag legt de basis voor de SBR-dienstverlening van morgen.  Zo onderzoeken we de ‘volwassenheid’ van de datastromen voor gegevensuitwisseling van SBR om te kijken waar er nog ruimte is voor verdere doorontwikkeling. 
En welke nieuwe technologieën zijn relevant voor SBR? De conclusies uit de SBR Technologiescan zullen verder worden getoetst bij experts op het gebied van gegevensuitwisseling en leveren gefundeerde input voor de experimentenkalender.

Met kennisontwikkeling en kennisdeling bieden we antwoord op belangrijke kennisvragen die spelen rond SBR. Zo ondersteunt het Kenniscentrum XBRL bij vragen op het gebied van XBRL en vormt het SBR Kennisportaal dé digitale informatiebron voor meer informatie over gegevens uitwisselen met SBR.

Experimenten

Door het uitvoeren van experimenten doen we snel kennis op en leren we snel over de effecten die nieuwe technologieën of implementatie van bestaande technologie kunnen hebben op het vertrouwd uitwisselen van gegevens. 
Dit doen we samen met andere SBR-afnemers en marktpartijen. Zo kunnen we onderzoeken hoe partijen makkelijker kunnen aansluiten op SBR en beproeven wij of een nieuwe ontwikkeling een probleem kan oplossen of nieuwe waarde voor SBR toevoegt.
Dankzij deze experimenten zorgen we ervoor dat SBR toekomstbestendig is en blijft en betrouwbare digitale gegevensuitwisseling steeds gemakkelijker zal worden voor overheid en marktpartijen.

Door op de ingezette weg

De ambities voor SBR Vernieuwing zijn hoog. We gaan door op de ingezette weg, waarbij ‘samenwerking’ een belangrijke rode draad is. 

Doelstellingen voor 2021

  • We zullen nog meer met de wetenschap samenwerken door de start van een PhD-traject. Dit promotieonderzoek zal zich richten op de rol van afsprakenstelsels in relatie tot het datadelen.
  • We willen met meer verschillende marktpartijen gaan samenwerken bij het opzetten en uitvoeren van experimenten die ons helpen SBR toekomstvast te houden.
  • De verwachting is dat in de toekomst steeds meer aandacht zal komen voor, en meer eisen zullen worden gesteld aan rapportages over duurzaamheid. In opdracht van Logius in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat onderzocht PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. hoe de bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen wordt geregistreerd en welke vervolgstappen kunnen worden gezet om tot eenduidige gestructureerde rapportages te komen. Daarnaast ontwikkelen Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), SBR Nexus en Logius een verbeterd model voor het stroomlijnen van data om de CO2-impact van beleggingen en financieringen nog beter te kunnen berekenen.
  • We zijn vastbesloten verdere invulling te geven aan de ontwikkelingen rondom het Trusted Online Ecosystem. Dat doen we onder andere door samen met Digicampus te verkennen hoe we met een groep koplopers kunnen samenwerken aan de invulling van een echt werkend ecosysteem dat vertrouwen biedt, laagdrempelig is voor nieuwe toetreders en gebruik maakt van open, Europese standaarden zoals eIDAS.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact op met programmamanager Boris Bonsel via boris.bonsel@logius.nl