De SBR Roadmap toegelicht: De missie van SBR

09-11-2020

In deze rubriek geven we telkens een toelichting op een onderdeel van de SBR Roadmap 2020-2025. Dit keer is Jaap van der Marel aan het woord. Hij werkt bij Logius als coördinator governance & internationaal voor SBR, was projectleider van de Roadmap en is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de hernieuwde missie van SBR, waarop de Roadmap is geënt.

Missie van SBR

Standard Business Reporting (SBR) is een publiek-private samenwerking die het maatschappelijk belang dient met heldere en werkbare afspraken voor kwalitatief hoogwaardige elektronische gegevensuitwisseling van (financiële) rapportages en aanverwante berichten.

In de digitale economie zijn data met de snelheid van het licht binnen handbereik. Data-gedreven beslissingen kunnen snel genomen worden. Maar wat als die beslissingen financiële of juridische gevolgen hebben? Wat als de deadlines hard zijn en de aansprakelijkheid wettelijk is? Hoe ben je dan zeker van je zaak? Met SBR.

SBR helpt om te voldoen aan de eisen van rechtskracht: tijdigheid, eenduidigheid, conformiteit en onweerlegbaarheid. Centraal hierin staat trust: onderling vertrouwen in de digitale economie.

Wat betekent deze missie voor SBR?

De missie is kort en bondig. Wij staan met SBR voor trust of onderling vertrouwen in de digitale economie, doordat de gegevens die via SBR worden uitgewisseld voldoen aan de eisen van rechtskracht. Deze opvatting wordt door alle betrokkenen bij SBR gedragen en is in de Roadmap doorvertaald naar een duidelijk plan voor de komende 5 jaren.

Dankzij deze missie hebben we binnen SBR scherp kunnen formuleren:

  • wat SBR is (publiek-private samenwerking),
  • waartoe het dient (maatschappelijk belang: zekerheid en onderling vertrouwen in de digitale economie),
  • waaruit het bestaat (werkbare afspraken)
  • wat het gaat opleveren (kwalitatief hoogwaardige elektronische gegevensuitwisseling van (financiële) rapportages en aanverwante berichten).

Waarom was het nodig de missie te herschrijven?

SBR is een concept dat al enige tijd bestaat en waar door de jaren heen steeds weer meer afspraken, bouwstenen, organisaties en domeinen aan zijn toegevoegd. Deze groei wordt goed zichtbaar als je kijkt naar de status: eerst was SBR een project, toen een programma en nu definiëren we onszelf als een afsprakenstelsel. Door deze grote groei was het voor een buitenstaander niet direct meer duidelijk waar SBR van is en waar het voor staat.

Gelukkig hadden we met elkaar afgesproken dat we eens in de 5 jaar onze Roadmap zouden herijken. Dat was dus een uitgelezen moment om de missie van SBR weer eens tegen het licht te houden om helderheid te verschaffen.

Hoe is het proces verlopen?

Vanuit mijn positie als coördinator governance & internationaal en projectleider van de Roadmap heb ik ook de lead genomen in de ontwikkeling van een nieuwe missie.

In eerste instantie zijn we aan de slag gegaan met de missie in de vorm van workshops waar de verschillende bestaande uitingen als stellingen werden voorgelegd. Ook gebruikten we daarin de conclusies uit externe onderzoeken over de waardepropositie, de adoptie en de storytelling ten aanzien van SBR. Uit de verschillende discussies in de workshops kwam steeds heel duidelijk één lijn naar voren van vertrouwen en zekerheid.

Op basis daarvan hebben we de missie geformuleerd, zoals die nu staat in het voorwoord van de Roadmap.

Wat is de rol van Logius bij de missie van SBR?

Als dienstverlener voor de digitale overheid speelt Logius een belangrijke rol in SBR. Wij zorgen ervoor dat de partijen in het afsprakenstelsel bijeenkomen, nadenken over strategische en tactische vraagstukken en besluiten nemen. Daarnaast stellen we een infrastructuur ter beschikking voor de elektronische uitwisseling van gegevens, denk bijvoorbeeld aan de Digipoort. We experimenteren met nieuwe technologieën en oplossingen zodat we de hoogwaardige kwaliteit van de gegevensuitwisseling kunnen handhaven. Samen met de deelnemers in het afsprakenstelsel kijken we ook over de landsgrenzen heen om te leren van andere initiatieven en om ons gedachtegoed te delen. Informatie komt bij Logius samen en wij zorgen voor een vernieuwde communicatie, waarbij de gebruiker nog meer centraal staat.

Hoe zie jij de toekomst van SBR?

SBR wordt al volop toegepast door ondernemers, intermediairs, softwareleveranciers, banken, woningcorporaties en publieke instellingen, zoals de Belastingdienst, KVK, CBS en DUO, maar er is nog ruimte voor verdere groei van elektronische gegevensuitwisseling in bijvoorbeeld de gebieden van duurzaamheid en zorg. Ook hebben we internationaal een mooie uitdaging: wij hebben in Nederland veel domeinen die de bouwstenen van SBR gebruiken en onze governance is ook uniek. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de internationaal georiënteerde BV Nederland hier meer profijt van krijgt? Kunnen we onze plek vinden in een Europese digitale eengemaakte markt? Ook in de afzonderlijke domeinen zijn er genoeg ambities. Kortom, er is werk aan de winkel. Met de komst van een nieuwe Rijksregisseur en onze vernieuwde strategie is er een mooie impuls om deze nieuwe fase tot een goed eind te brengen!