De SBR Roadmap toegelicht: klantgerichte communicatie

08-10-2020

In deze rubriek geven we telkens een toelichting op een van de drie strategische doelstellingen uit de SBR Roadmap 2020-2025. Dit keer is Annechien van Velzen aan het woord. Zij werkt bij Logius als senior communicatieadviseur en is nauw betrokken bij de uitvoering van de tweede strategische doelstelling:

‘We vernieuwen onze manier van werken en versterken onze kennis, competenties en communicatie’.

De rol van Logius in SBR

De producten en diensten van Logius helpen overheidsorganisaties om hun eigen digitale dienstverlening makkelijker en veilig aan te bieden. Voor het stelsel SBR beheert Logius onder andere de ICT-centrale Digipoort, waarmee gegevens tussen overheid en bedrijfsleven veilig kunnen worden uitgewisseld. Ook verzorgt Logius voor SBR de communicatie.

Waarvoor sta jij aan de lat?

Annechien: Ik hou me bezig met het communicatiestuk in de 2e strategische doelstelling. Dat wil zeggen dat we de communicatie van SBR willen versterken, zodat deze effectief bijdraagt aan de verdere uitrol van SBR.

De afgelopen jaren heeft de focus vooral gelegen op het vertellen van de feiten, op het ‘wat’. En dat moest ook. SBR bestaat nog maar 10 jaar en de eerste stap die je wilt zetten, is dat wat je vertelt, ook klopt. Maar SBR is nu begonnen aan de volgende fase, waarin de verbreding van het potentieel een steeds grotere rol gaat spelen. ‘Hoe krijg ik meer partijen zover dat ze gebruik gaan maken van mijn product?’

En dan kom je automatisch ook uit bij de communicatie. Je wilt niet alleen technisch juiste informatie delen, je wilt het ook op zo’n manier verspreiden dat lezers zonder voorkennis van SBR het kunnen begrijpen en er enthousiast van worden.

Door onze communicatie meer af te stemmen op de verschillende kennisniveaus van (potentiële) gebruikers en deelnemers van SBR, kunnen we onze boodschap makkelijker overbrengen. Oftewel: ik hou me bezig met de transitie van ‘feitelijk juiste communicatie’ naar ‘feitelijk juiste en klantgerichte communicatie’.

Wat is klantgerichte communicatie?

In mijn beleving houdt dit niets anders in, dan dat je je doelgroep kent en met de inzet van communicatiemiddelen inspeelt op hun wensen, ideeën en behoeftes. In ons geval heb je het dan over de gebruikers en deelnemers van SBR. Een simpel voorbeeld: als je doelgroep geen video’s bekijkt, hoef je die ook niet te gaan ontwikkelen om je boodschap te verspreiden.

Weten waar je doelgroep informatie ophaalt, welke vorm hun voorkeur heeft en daarop in te spelen, helpt ons om het potentieel van SBR in de Digitale Overheid beter over het voetlicht te brengen. En dat draagt weer bij aan de verdere adoptie van het SBR-gedachtengoed./p>

Wat ga je doen?

Annechien: Eigenlijk zijn we voordat de Roadmap was gelanceerd al begonnen om de communicatie van SBR begrijpelijker te maken. We hebben inmiddels meerdere acties in gang gezet, waar we hopelijk binnenkort de resultaten van kunnen zien.

Dat doen we enerzijds door het inzetten van een aantal directe en concrete acties, bijvoorbeeld door in onze teksten minder technisch jargon te gebruiken en meer uit te leggen, infographics te ontwikkelen en de website anders te gaan indelen. Hierdoor wordt het, als het goed is, makkelijker om begrijpelijke informatie te vinden op onze site. Tegelijkertijd scherpen we ook een aantal werkprocessen aan, zodat er meer continuïteit en eenduidigheid komt in de organisatie van onze communicatie. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van persona’s van onze doelgroepen, het opstellen van een contentplan voor de website en het lanceren van een nieuwe huisstijl.

Hoe zie jij de toekomst van SBR?

Digitale Overheid. En dat steeds meer partijen zullen willen aansluiten bij SBR, omdat ze begrijpen wat het belang is van een goed en veilig functionerende digitale overheid. Met SBR kunnen bedrijven, instellingen en overheden eenduidig en veilig data delen. En de vraag daarnaar zal de komende jaren alleen maar toenemen, schat ik zo in.

Roadmap

Lees de SBR Roadmap 2020-2025