De SBR Roadmap toegelicht: Experimenterend voorwaarts!

08-12-2020

In deze rubriek geven we telkens een toelichting op een onderdeel van de SBR Roadmap 2020-2025. Dit keer is Boris Bonsel aan het woord. Hij werkt voor SBR als programmamanager SBR Verbreding en Vernieuwing.

Deze programma’s zijn in het leven geroepen om meer partijen aan te sluiten op SBR en om SBR toekomstbestendig te houden.

Hoe draagt het programma Vernieuwing bij aan de strategische doelstellingen van SBR

Het SBR-afsprakenstelsel heeft drie strategische doelstellingen:

  1. We zetten in op kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige elektronische gegevensuitwisseling.
  2. We vernieuwen onze manier van werken en versterken onze kennis, competenties en communicatie.
  3. We onderhouden en versterken onze relatie met belanghebbenden.

SBR Vernieuwing geeft daar invulling aan door te experimenteren met nieuwe technieken om hoogwaardige gegevensuitwisseling gemakkelijker te maken en gebruikers van SBR nog beter van dienst te kunnen zijn.

Daarin maken we gebruik van nieuwe werkwijzen, geven we opdracht voor onderzoek en communiceren we continu over wat we bereiken. Tot slot geven we die experimenten ook vorm in samenwerking met belanghebbenden om zodoende onze relatie ook te versterken.

Hoe is de samenwerking met andere partners, zoals Digicampus?

We werken veel samen met Logius-collega’s van het kenniscentrum XBRL, vanwege hun bijdrage aan experimenten en de technische XBRL-kennis.

Met Digicampus vinden we vooral de samenwerking op het gebied van kennispublicaties in combinatie met de wetenschap zoals ‘de overheid als partner bij datadelen'. Daarnaast werken we bij Digicampus samen met andere partijen in het vormgeven van het Trusted Online Ecosystem.

Wat betekent dit experiment met het ecosystem voor SBR

Dat betekent voor ons dat we ten eerste nieuwe technieken gebruiken, gestoeld op de Europese eIDAS verordening om veilig data uit te wisselen. We zijn voor zover bekend de eerste partijen die gegevens hebben uitgewisseld met gebruikmaking van de eIDAS-richtlijnen. Daarnaast breiden we ons speelveld uit, namelijk naar de vastgoed en hypotheekwereld, waar SBR tot voor kort nog niet gebruikt werd. Maar in deze wereld is heel veel behoefte aan het veilig delen van data en speelt per definitie rechtszekerheid een grote rol. Het grootste deel van ons collectieve vermogen (overwaarde uit woningen, beleggingen van verzekeraars en pensioenfondsen) zit namelijk in vastgoed.

Hoe zie jij de toekomst van SBR

Het verleden was al succesvol, maar de toekomst zie ik nog veel zonniger tegemoet! Het uitwisselen van data heeft sinds de start van SBR een enorme vlucht genomen. De uitgangspunten van SBR, het veilig delen van data, waarbij je zeker weet dat de data voldoet aan eisen van conformiteit, eenduidigheid, tijdigheid en onweerlegbaarheid, zijn nu nog belangrijker dan ooit. Ze zijn namelijk de fundamenten van rechtszeker zakendoen in een echt digitale samenleving. En we zien dat daar steeds meer aandacht voor komt, vanuit Europa, maar ook in de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen. En daarmee zal automatisch ook een volgend kabinet hier aandacht aan moeten geven.