Traject SBR Vernieuwing

Het traject SBR Vernieuwing is ontstaan om de waardepropositie van SBR te verduidelijken en adoptie van SBR te verbeteren. Een deel van het traject vind zijn oorsprong in het rijksbrede programma NL Digibeter.

In het traject wordt ingezet op het onderzoeken van bruikbare mogelijkheden en integratie van nieuwe ontwikkelingen rondom SBR, waarbij ook nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de positionering van SBR.

Boris Bonsel (Logius) is de programmamanager van het traject en heeft inmiddels een programmateam gevormd, met wie ze aan de slag zijn gegaan. Meer informatie kunt u lezen in het Programmaplan.

De resultaten

Hieronder publiceren we de beschrijvingen en resultaten van de experimenten die gedurende de looptijd van het programma Vernieuwing (2019-2021) worden uitgevoerd.

Inmiddels is een eerste experiment naar hoe het voor partijen en ketens die willen aansluiten op SBR makkelijker kan worden gemaakt, succesvol uitgevoerd. Een tweede experiment staat al op de planning.

Experimenten

De deelprogramma’s

Het traject SBR Vernieuwing bestaat uit 2 deeltrajecten, te weten Verbreding en Vernieuwing:

SBR Verbreding

Het programma SBR Verbreding heeft zich afgelopen jaren al gefocust op de verdere groei van SBR binnen het overheidsdomein maar ook op banken en pensioenfondsen. Hierbij is sprake van een bestaand product (verantwoordingsinformatie) gecombineerd met bestaande en nieuwe markten. Dit programma is nu opgegaan in het traject SBR Vernieuwing.

SBR Vernieuwing

Het programma SBR Vernieuwing richt zich op het SBR stelsel als geheel en hoe de ‘belofte van SBR’ waar te maken door het voor de markt en overheid eenvoudiger en rendabeler te maken om met SBR te werken. Hierbij richt SBR vernieuwing zich op nieuwe producten (bijv. gegevensuitwisseling in brede zin of data-conversie) die gebruik kunnen worden in bestaande of nieuwe datastromen. Ook dit programma is opgegaan in het nieuwe traject SBR Vernieuwing.

Vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de programmaleider Boris Bonsel via boris.bonsel@logius.nl.