Pilots begeleide implementatie

01-11-2017

Deponeren jaarrekeningen middelgrote ondernemingen

Over ieder boekjaar moeten rechtspersonen hun jaarrekening deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanaf boekjaar 2017 doen rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot dit elektronisch. Bij het deponeren is het wettelijk verplicht om een controleverklaring van de accountant te voegen. 

Zodra softwareleveranciers de software hebben aangepast en accountantsorganisaties hun werkprocessen hebben aangepast, kunnen accountants een SBR-jaarrekening met bijbehorende controleverklaring afgeven. Accountants ondertekenen de controleverklaring met een PKIoverheid beroepscertificaat.

Vanaf medio 2017 lopen pilots ‘Begeleide implementatie deponering middelgroot’. In dit traject ontstaan documenten die voor u van belang zijn en waarvan regelmatig updates van beschikbaar komen. Hieronder treft u de documenten die u helpen bij de implementatie.

Taxonomieën
Documentatie Nederlandse Taxonomie

Afsprakenstelsel

Hulpmiddelen
Aansluitpakket KvK versie 0.9

De definitieve documenten worden binnenkort via de site van de Kamer van Koophandel beschikbaar gesteld.
Kijk voor meer informatie en documentatie over jaarrekeningen deponeren op de site van de Kamer van Koophandel. Wilt u software geschikt maken? Kijk op software geschikt maken.