De Belastingdienst

Loonheffingen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de verplichtstelling van aangifte loonheffingen met SBR voor intermediairs en ondernemers. Informatie voor softwareleveranciers is te vinden op de Aansluite Suite Digipoort. 

SBR machtigen

Binnen SBR stellen overheidspartijen marktpartijen in staat om mededelingen, zoals Serviceberichten Aanslag, te ontvangen. Om deze mededelingen te krijgen, moeten intermediairs (bijvoorbeeld een boekhouder, accountant of fiscaal adviseur) hun machtiging bij Logius registreren.

De klanten van de intermediair worden vervolgens door de Belastingdienst op de hoogte gebracht van het verzoek tot het registreren van de machtiging. Een klant kan vervolgens kiezen: wel of niet akkoord gaan met het versturen van zijn gegevens naar de intermediair. Als de klant akkoord gaat, wordt de registratie van de machtiging actief in het Machtigingenregister van Logius.

Intermediairs kunnen machtigingsregistraties aanvragen voor:

  1. Gegevens van de vooraf ingevulde aangifte
  2. Serviceberichten Aanslag
  3. Serviceberichten Toeslagen
  4. Factuurspecificatie Groot Wagenpark Houder

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over SBR machtigen.

Maak de volgende keuze om de juiste informatie over SBR machtigen te vinden