Referentie Grootboekschema

Referentie Grootboekschema (RGS) legt een verbinding tussen het grootboekrekeningschema en SBR. RGS is het grootboekrekeningschema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens.

In de RGS Taxonomie is de koppeling gelegd tussen RGS en de SBR-rapportages van de KvK en de Belastingdienst.

RGS is een samenwerking tussen koepelorganisaties van accountants, software ontwikkelaars en de overheid en valt sinds 2015 onder de SBR-governance.

Kijk voor meer informatie op de website van RGS.