Documentatie

Hier vindt u documentatie die betrekking heeft op de afspraken die er binnen het SBR Programma zijn gemaakt.

Taxonomie-gerelateerde documentatie zoals Handleidingen en Testberichten vindt u via: Documentatie Nederlandse Taxonomie.

De Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA)

De architectuuregels, die beschrijven hoe de XBRL Syntax kan en mag worden toegepast binnen de Nederlandse Taxonomie.

Consistentie Presentatie

Om feiten in een XBRL instance document voor mensen leesbaar te presenteren zijn afspraken noodzakelijk. Hierdoor kan deze presentatie door marktpartijen op een eenduidige (consistente) manier worden geïmplementeerd in software en processen.