SBR Nexus

SBR Nexus stelt de inhoud van de Financieren Taxonomie en de Vastgoed Taxonomie vast. Dit doet SBR Nexus in nauw overleg met de banken die in SBR Nexus verenigd zijn: accountants, taxateurs, softwareleveranciers en andere stakeholders. De Financieren Taxonomie (FT) is de opvolger van de Bankentaxonomie (BT) en is nauw verbonden aan de NT: er worden veel datapunten uit de NT hergebruikt. De FT kan worden aangevuld met branchespecifieke extensies. De VT richt zich op data rondom commercieel vastgoed objecten.

Releasebeleid

De releaseplanning van de FT volgt de NT. De VT kent door het ontbreken van afhankelijkheden haar eigen (flexibele) implementatiekalender.

Ontwikkelingen:

  • Momenteel wordt er in de hele keten druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de FT17
  • Binnen de NT wordt momenteel gewerkt aan een toevoeging van datapunten voor de doelgroep Middelgroot, zodat dit NT entrypoint ook gebruikt kan worden om te delen met de banken
  • De melkvee extensie wordt momenteel met de banken en accountants getest vooruitlopend op een grootschalige uitrol
  • Na de melkvee extensie volgen de andere agri sectoren en de binnenvaart
  • Vanaf Q4 2022 starten de voorbereidingen voor de VT16

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom deze taxonomieën of heb je vragen, neem dan contact op met SBR Nexus. Zie voor meer informatie www.sbrnexus.nl of www.mijndatamijnbusiness.nl.