Het Financiële Rapportages Coöperatief

Releasebeleid

De banken die in het FRC verenigd zijn bepalen de inhoud van de Banken Taxonomie en de Vastgoed Taxonomie op basis van de behoefte in de eigen systemen en processen. De BT hergebruikt een deel van de KvK, BD en RJ- taxonomieën. De releaseplanning van de BT volgt daarom die van de NT.

Ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen spelen binnen het FRC:

 • RegioBank is vanaf begin april 2017 aangesloten. Het betreft een pilot van 6 maanden. Er zijn momenteel twee banken die overwegen toe te treden tot het FRC.
  Referentie Grootboek Schema (RGS)
  De definitieve versie van de BT11 is op 9 december 2016 gepubliceerd en zal live gaan op de BIV per 1 april 2017. De nieuwe Bankentaxonomie sluit nauwer aan bij de NT op het gebied van techniek en definities.
 • Op basis van de Roadmap van het FRC staan de volgende ontwikkelingen gepland:
  • Leasegegevens extensies en onderzoek naar noodzaak voor andere sectorale extensies, zoals binnenvaart, retail, etc.
  • Taxonomie voor Standaardbankverklaring (SBV)
  • Ondersteuning voor private Extensies.
  • Teruglevering van informatie door banken aan intermediairs.
  • SBR Assurance.
  • Standaardisatie koppelvlakken in lijn met Digipoort.
  • Het aanleverproces via de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) gaat op voor zowel de Banken Taxonomie als de Vastgoed Taxonomie. Het ligt in de bedoeling het zelfde aanleverportaal ook voor de taxateurs en beleggers geschikt te maken.