Bestuursverslag scholen aanleveren in iXBRL

Een onderdeel van de verplichte jaarverantwoording van scholen is het bestuursverslag. De jaarrekening wordt al via SBR in XBRL aangeleverd, maar het bestuursverslag nog niet. Een onmisbaar onderdeel om te komen tot een digitale assurance (digitale handtekening van de accountant) bij de jaarrekening. Vanuit SBR Vernieuwing wordt onderzocht wat nodig is om gegevens van het bestuursverslag, dat doorgaans met een tekstverwerker (zoals Word) wordt gemaakt, met inline XBRL (iXBRL) toegankelijk te maken.

Kwantitatief en kwalitatieve gegevens

Onderwijsbesturen zijn gewend aan de gestandaardiseerde verzameling en verwerking met XBRL van de kwantitatieve gegevens van de jaarrekening. “Dat geldt nog niet voor het bestuursverslag,” legt Hans Plomp (DUO) uit. “Onderwijsbesturen maken elk jaar het bestuursverslag op, samen met de jaarrekening. Dit bevat veel waardevolle informatie. Vooral kwalitatieve informatie, zoals teksten en grafieken.” 
In een experiment bekeken SBR Vernieuwing en DUO hoe met nieuwe technologie (iXBRL) ook deze informatie gestandaardiseerd beschikbaar komt. 

Leesbaar voor mens en computer

Door in het experiment een openbaar bestuursverslag (Word-formaat) te bewerken en bepaalde onderdelen te voorzien van extra kenmerken, kon het document als een iXBRL-bestand ontsloten worden. Ditzelfde document is nu niet alleen leesbaar voor de mens, maar ook als databestand door computers te begrijpen. Bovendien zorgt een digitale ondertekening straks voor de veiligheidswaarborg. Zo wordt een unieke versie van het bestuursverslag gekoppeld aan de jaarrekening , de controleverklaring van de accountant en diens digitale handtekening.

Eenvoudiger rapportage en analyse

Plomp: “Door de onderdelen van het bestuursverslag te standaardiseren kan men veel systematischer gebruikmaken van de gegevens voor rapportage en analyse. Het onderwijsbestuur kan zich op een eenvoudiger manier verantwoorden, maar het biedt ook meer mogelijkheden voor gegevensuitwisseling voor rapportage en analyse voor bijvoorbeeld DUO, het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.”
De resultaten en voordelen van het experiment presenteerde SBR Vernieuwing in een workshop in samenwerking met DUO en de onderwijsinspectie.

Van goed idee naar de praktijk

Experiment geslaagd, maar hoe nu verder?
Plomp: “We hebben het bewustzijn vergroot bij de betrokkenen, een vuurtje aangewakkerd. SBR Vernieuwing heeft laten zien dat een bestuursverslag aanleveren in iXBRL kán, met de bijbehorende voordelen. We hebben zonder meer een goed idee te pakken, maar om dat verder te brengen in de uitvoeringspraktijk zijn we nog wel even bezig. Uit de workshop kwam bijvoorbeeld een goede suggestie naar voren om de hele keten -van het maken van het bestuursverslag met iXBRL t/m de analyse door de toezichthouder- te visualiseren. In het nieuwe jaar gaan we met SBR Vernieuwing, betrokken onderwijspartijen en een softwareleverancier verder om de tafel.”

Volg SBR Vernieuwing op LinkedIn