Terugblik op Seminar Reporting Standards in Brussel

5-06-2019

Wat kunnen we van elkaar leren in Europa op het gebied van standaardisatie in digitaal rapporteren van bedrijfsgegevens? Op deze vraag kregen we antwoord tijdens het Seminar Reporting Standards dat de Nederlandse SBR community organiseerde op 4 juni in Brussel.

Dagvoorzitter Rob Kuipers (Rijksregisseur SBR) trapte de middag af met een inleiding over Standard Business Reporting in Nederland. Tijdens het seminar spraken verder diverse internationale sprekers over onderwerpen als ESEF (European Single Electronic Format) en modernisering van elektronische rapportages met behulp van XBRL. Verder gaf Philips, als grote beursgenoteerde onderneming, een inkijkje in de ervaringen met (i)XBRL en hoe dat voor hun leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en vermindering van de administratieve lasten. België nam ons mee in de ervaringen bij de implementatie van e-Invoicing. Tot slot presenteerde PwC de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken van de digitalisering van de accountantsverklaring in Europa. Daaruit bleek dat er grote verschillen zijn tussen de lidstaten.

Wat leverde het seminar in Brussel op?

Het leren van elkaar stond tijdens het seminar centraal. Zowel deelnemers als sprekers luisterden naar elkaars praktijkervaringen en gingen met elkaar in gesprek tijdens de paneldiscussie. Met groot enthousiasme werd over de volgende thema’s gesproken: standaardisatie over de landsgrenzen heen, cross-domein standaardisatie, organisatie van afsprakenstelsel (governance), stapsgewijze implementatie van standaarden, Publiek Private Samenwerking en de noodzaak om vroeg te beginnen met voorbereidingen voor het elektronisch deponeren door beursgenoteerde ondernemingen.

Het seminar gaf ook inzicht in de verwachtingen die bedrijven en overheden, in de verschillende landen, hebben t.o.v. standaardisatie van digitaal rapporteren van bedrijfsgegevens en harmonisatie in Europa, waarbij in het bijzonder werd ingegaan op het geven van assurance op digitale rapportages. Wie pakt welke rol en welke stappen moeten er door wie gezet worden? Duidelijk werd dat er behoefte is aan een uitspraak van de Europese Commissie over hoe om te gaan met de accountantsverklaring over de digitale jaarstukken van beursgenoteerde ondernemingen.

Internationaal netwerk SBR

Het seminar legde een basis voor een sterker en groter internationaal netwerk op het onderwerp SBR. Tijdens de borrel was er de mogelijkheid om visie en ambities van deelnemende landen met elkaar te delen.

Impressie van de dag

Benieuwd naar de visie en ervaringen van enkele sprekers en deelnemers? Er is een videoverslag van het Seminar Reporting Standards in de maak. Volg de online kanalen van SBR en bekijk binnenkort de video!

Zie ook

https://sbr-nl.nl/sbr-international/seminar-reporting-standards