Terugblik op Seminar Reporting Standards in Brussel

05-06-2019

Wat kunnen we van elkaar leren in Europa op het gebied van standaardisatie in digitaal rapporteren van bedrijfsgegevens? Op deze vraag kregen we antwoord tijdens het Seminar Reporting Standards dat de Nederlandse SBR community organiseerde op 4 juni in Brussel.

Dagvoorzitter Rob Kuipers (Rijksregisseur SBR) trapte de middag af met een inleiding over Standard Business Reporting in Nederland. Tijdens het seminar spraken verder diverse internationale sprekers over onderwerpen als ESEF (European Single Electronic Format) en modernisering van elektronische rapportages met behulp van XBRL. Verder gaf Philips, als grote beursgenoteerde onderneming, een inkijkje in de ervaringen met (i)XBRL en hoe dat voor hun leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en vermindering van de administratieve lasten. België nam ons mee in de ervaringen bij de implementatie van e-Invoicing. Tot slot presenteerde PwC de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken van de digitalisering van de accountantsverklaring in Europa. Daaruit bleek dat er grote verschillen zijn tussen de lidstaten.

Wat leverde het seminar in Brussel op?

Het leren van elkaar stond tijdens het seminar centraal. Zowel deelnemers als sprekers luisterden naar elkaars praktijkervaringen en gingen met elkaar in gesprek tijdens de paneldiscussie. Met groot enthousiasme werd over de volgende thema’s gesproken: standaardisatie over de landsgrenzen heen, cross-domein standaardisatie, organisatie van afsprakenstelsel (governance), stapsgewijze implementatie van standaarden, Publiek Private Samenwerking en de noodzaak om vroeg te beginnen met voorbereidingen voor het elektronisch deponeren door beursgenoteerde ondernemingen.

Het seminar gaf ook inzicht in de verwachtingen die bedrijven en overheden, in de verschillende landen, hebben t.o.v. standaardisatie van digitaal rapporteren van bedrijfsgegevens en harmonisatie in Europa, waarbij in het bijzonder werd ingegaan op het geven van assurance op digitale rapportages. Wie pakt welke rol en welke stappen moeten er door wie gezet worden? Duidelijk werd dat er behoefte is aan een uitspraak van de Europese Commissie over hoe om te gaan met de accountantsverklaring over de digitale jaarstukken van beursgenoteerde ondernemingen.

Internationaal netwerk SBR

Het seminar legde een basis voor een sterker en groter internationaal netwerk op het onderwerp SBR. Tijdens de borrel was er de mogelijkheid om visie en ambities van deelnemende landen met elkaar te delen.

Impressie van de dag

Benieuwd naar de visie en ervaringen van enkele sprekers en deelnemers? Bekijk het videoverslag hieronder.

 

(On-screen title: International Seminar Reporting Standards. On-screen text: Brussels, June 4th, 2019. Rob Kuipers:)

UPBEAT MUSIC

I think digitalization of business reporting is essential.

(A man descends a staircase. People shake each other's hands. John Turner:)

THE UPBEAT MUSIC CONTINUES

The more that can be done to reduce the extent
to which that information is duplicative, the better.
That reduces burden and improves the quality of the information.

(In a large room, a man speaks to an audience from behind a lectern.)

THE UPBEAT MUSIC CONTINUES

Standards are introduced so that digital reporting is not only digital,
but it's digital and standardized, in order to make life easier.

(The people in the room rise from their seats. Anna Szafnicka:)

THE UPBEAT MUSIC CONTINUES

I believe the contribution, from a filer perspective,
is to urge the regulators to ensure that there is one taxonomy for all the filings.

(The audience listens attentively. Joost Oosterbroek:)

THE UPBEAT MUSIC CONTINUES

In the Netherlands, we already operate
with standardized business reporting in multiple fields of expertise,
which is the banking industry and the chamber of commerce
or the business authorities.

(Sander 't Hoen:)

Everybody should go ahead and take some steps to make the project a success.
It will take time, it will take consistency of approach and of vision.
You need to get people to rally around that idea.

(The Dutch coat of arms. The screen turns dark blue and white. On-screen text: Seminar Reporting Standards, Brussels, June 4th 2019. Organized by public and private partners of SBR program the Netherlands. www.sbr-nl.nl/sbr-international.)

THE UPBEAT MUSIC FADES AWAY