Werken met taxonomieën

De Nederlandse Taxonomie (NT) is één van de bouwstenen van SBR die door softwareleveranciers wordt gebruikt. Softwareleveranciers zorgen ervoor dat de Nederlandse Taxonomie wordt ingelezen in de software. Vervolgens wordt er een koppeling (ook wel mapping) gemaakt tusen de NT-begrippen en de gegevens zoals deze in de financiele administratie, fiscale software en/of rapportgenerator zijn opgenomen.

NT-versies

Alfaversie

SBR stelt een alfaversie van de generieke taxonomieën ter beschikking, tegelijk met een versie van de SBR Filing Rules. Voor deze alfaversie biedt SBR de mogelijkheid om gestructureerd feedback van de markt te ontvangen. Alfaversies van uitvragende partijen worden ook beschikbaar gesteld.

Bètaversie

De bètaversie wordt voorzien van aanvullende specificaties en eisen door zogenaamde Business Rules documenten. Dit zijn specificaties en eisen die niet in de NT tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Als een release van een uitvragende partij beschikbaar komt, wordt op www.sbr-nl.nl de bètaversie van de NT gepubliceerd. Voor deze bètaversie biedt SBR de mogelijkheid om gestructureerd feedback van de markt te ontvangen. Daarvoor staat alle partijen via www.sbr-nl.nl de webapplicatie Yeti ter beschikking.

Definitieve versie

De definitieve versie, inclusief bijbehorende documenten, wordt gepubliceerd onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.

Releaseschema

Op de pagina releasekalender is een overzicht van de releasemomenten in kalenderjaar 2019-2020 te vinden.

De actuele NT omvat alle definitieve taxonomieën van de NT-partijen en de generieke taxonomieën van SBR die van toepassing zijn voor een NT versie. De bèta-versie omvat de informatie die vrijwel gereed is van de generieke taxonomieën van SBR en van de betreffende NT-partij. Het enige verschil met de definitieve versie zijn bugfixes. De NT-partijen zijn verplicht om de te publiceren taxonomieën door SBR te laten testen op het gebruik van standaarden, architectuur en inhoudelijke kwaliteit.

Vanaf de NT11 kunnen de NT-partijen eigen releasemomenten bepalen.

Softwarepartijen kunnen de alfa-, bèta- en definitieve versies van de NT ophalen op www.nltaxonomie.nl.