SBR-wonen: SBR spreekt VERA (taal). Handig!

22-06-2020

In de Corporatiegids is een artikel opgenomen over hoe VERA en SBR samenwerken om gevraagde informatie met betrekking tot de dVi (de Verantwoordingsinformatie) van corporaties middels eenduidige definities te registreren en digitaal te rapporteren in dezelfde taal. Eenduidigheid in definities is een belangrijke randvoorwaarde voor gestandaardiseerd rapporteren.

Sinds 2018 is het mogelijk om alle data die jaarlijks door corporaties aangeleverd moeten worden, zowel wat betreft de prognose-informatie als de verantwoordingsinformatie, te registeren en digitaal te rapporteren in VERA-taal.

Meer weten? Lees het artikel Tijd voor de dVi, tijd voor VERA op de website van de Corporatiegids (strategie, bedrijfsvoering en ict-portaal voor woningcorporaties).

Over stichting VERA

VERA is een stichting en een standaard die door deze stichting beheerd wordt. VERA is van en voor de corporatiesector en richt zich op gegevensuitwisseling binnen deze sector.