Rapport Inventarisatie Standaardisatie naar Tweede Kamer

19-11-2019

Afgelopen vrijdag is de Kabinetsreactie op het rapport inventarisatie standaardisatie plus het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek draait om de vraag hoe het gebruik van open standaarden kan worden gestimuleerd en verbeterd. Ook worden in het rapport aanbevelingen gedaan voor een betere handhaving van, en toezicht op, de toepassing van open standaarden door overheden.

In de kabinetsreactie wordt SBR ook genoemd als initiatief om voor dezelfde gegevens eenduidige definities te hanteren.

Meer informatie