Portaal SBR-wonen opengesteld voor de dPi2020 

15-10-2020

Op 12 oktober 2020 is het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de prognose-informatie dPi2020. Vóór 15 december 2020 moeten corporaties de dPi2020 aanleveren bij de uitvragende partijen: Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen voor de dPi2020 zijn grotendeels hetzelfde als vorig jaar. Inhoudelijk zijn er enkele veranderingen. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen van de dPi2020 ten opzichte van de dPi2019 zijn op onderdeel- en paragraafniveau opgenomen in het Overzicht wijzigingen dPi2020.

Softwareleveranciers bevinden zich op dit moment in de afrondingsfase van de ontwikkeling van hun software voor dPi2020. Zodra de software voor corporaties gereed is, kunt u gebruik maken van de import-functionaliteiten van het SBR-wonen portaal. 

Het opstellen en indienen van de dPi wordt ondersteund met handleidingen en overige hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in de Kennisbank van SBR-wonen.