Met SBR Vernieuwing op naar de toekomst: Stand van Zaken 2020

06-04-2020

 

Afgelopen september 2019 zijn programmamanagers Thanim van Dokkum en Boris Bonsel (Logius) gestart met het traject SBR Vernieuwing, een initiatief uit de agenda NL Digibeter van minister Knops (BZK). Opdracht: een impuls geven aan een bredere adoptie van SBR.

Binnen het traject wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van NL Digibeter om kansen en uitdagingen in de digitale samenleving beter te benutten en digitale dienstverlening persoonlijker te maken.

Meerdere fases

Het traject Vernieuwing is opgedeeld in 2 fases om zo stapsgewijs toe te werken naar een duurzame impuls met betrekking tot de adoptie van SBR.

Fase 1, de verkennende fase, wordt momenteel afgerond. Op basis van onderzoek, analyse en het uitvoeren van diverse experimenten, die afgelopen maanden hebben plaatsgevonden, wordt een strategie geformuleerd, met bijbehorende aanpak ten gunste van de verdere ontwikkeling van SBR in de digitale samenleving.

In Fase 2, die loopt van 2020-2021, zal uitvoering worden gegeven aan de geformuleerde strategie. Dit bestaat concreet uit het doen van verder onderzoek naar bijvoorbeeld de toepassing van artificial intelligence (AI) op gestructureerde data en het uitvoeren van verschillende experimenten om te beproeven hoe de adoptie van SBR positief gestimuleerd kan worden. Om tot goede ideeën voor nieuwe experimenten te komen is met verschillende partijen uit het stelsel al een gezamenlijke backlogsessie georganiseerd. Samen  werd tijdens deze sessie nagedacht en gediscussieerd over mogelijke innovatieve oplossingen voor knelpunten in het stelsel, die de adoptie vertragen.

Resultaten van de experimenten

Op de webpagina “Traject SBR Vernieuwing” worden de resultaten van de reeds afgeronde experimenten gepubliceerd en vindt u algemene informatie over het traject!

 

Volg SBR ook op LinkedIn!