Marktconsultatie: implementatie Negated Labels in architectuur Nederlandse Taxonomie

22-07-2019

De jaarverslaggevingsketen zoekt feedback om te onderzoeken of Negated Labels toegestaan moeten worden in de architectuur van de Nederlandse Taxonomie.

Op dit moment bevat de Consistente Presentatie (rendersoftware om een voor mensen leesbaar beeld te vervaardigen van de gestructureerde gegevens in XBRL-formaat), de SCP-30.5 regel. Deze regel zorgt ervoor dat een jaarrekening een minteken kan tonen en het voor de lezer duidelijk is dat een bepaald getal verlies representeert. Op dit moment kunnen alleen softwareleveranciers deze regel inbouwen omdat de Nederlandse Taxonomie deze regel niet ondersteunt. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid bij de softwareleveranciers te liggen terwijl in het ideale geval de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) er voor zorgt dat dit mogelijk is. Om dit op te lossen stelt de jaarverslaggevingsketen voor gebruik te maken van zogenaamde Negated Labels, die een specifieke rol aan een element toevoegen. In dit geval wordt in de taxonomie regels opgenomen die rendersoftware in staat stellen een logische opstelling van cijfers te presenteren. Dit betekent dat de jaarrekening niet alleen een positieve balans toont maar ook een negatieve balans (een minteken) kan weergeven.

Zie het bijgevoegde bestand voor meer informatie.

Wij vragen u op dit voorstel te reageren. U kunt tot 1 september 2019 uw reactie(s) zenden aan chonda.supapala@logius.nl