Marktconsultatie: Gebruik van de Z-as binnen de NTA toestaan

04-08-2020

Graag horen we uw mening over het voorgenomen besluit om NTA regel 2.03.04.09 te schrappen. Deze wijziging betekent dat vanaf de NT16 het gebruik van de Z-as binnen de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) is toegestaan. De Z-as is momenteel niet toegestaan.

Daarnaast zal in de Consistente Presentatie (CP) een regel worden opgenomen. Die regel beschrijft hoe een Z-as moet worden behandeld door rendering software.

Geef uw mening

U kunt voor vrijdag 28 augustus 2020, 17.00 uur uw reactie(s) met toelichting sturen naar sbr@logius.nl. Als terugkoppeling achterwege blijft, dan veronderstellen wij dat u instemt met het schrappen van de genoemde NTA regel.