Marktconsultatie Filing Guideline FG-NL-02 omzetten naar Filing Rule

21-12-2020

Het Kenniscentrum XBRL heeft een Request for Comments (RfC) procedure gestart. Dit om te weten te komen hoe partijen binnen SBR aankijken tegen het toevoegen van een nieuwe Filing Rule die voorschrijft dat het XBRL-instance document dezelfde namespace prefixes moet hanteren als het betreffende XBRL-schema’s.

Achtergrond marktconsultatie

Binnen SBR wordt Filing Guideline FG-NL-02 gehanteerd die adviseert dat een XBRL-instance document dezelfde namespace prefixes behoort te hanteren als de betreffende XBRL-schema’s. 
In de praktijk blijkt echter, aangezien de Guideline andere namespace prefixes niet expliciet uitsluit, dat er bij gebruik van “niet standaard” prefixes er een link wordt gelegd tussen de “niet standaard” prefix en de “standaard” prefix. De consequentie is dat het hierdoor bij de accountant onvoldoende duidelijk is, of de XBRL-instance tijdens het proces niet wordt gemuteerd. Om die reden wordt door de Expertgroep Jaarverantwoording voorgesteld om de Filing Guideline om te zetten naar een Filing Rule.

De Filing Rule schrijft dan voor dat een XBRL-instance document dezelfde namespace prefixes moet hanteren als de betreffende XBRL-schema’s. In het bijgevoegde bestand vindt u meer informatie over de Filing Rule.

Reageren voorstel

Wij vernemen graag hoe u aankijkt om de voorgestelde Filing Rule op Digipoort te activeren. U kunt tot 15 januari uw reactie sturen aan sbr@logius.nl