Marktconsultatie: Consistente Presentatie – Onderdrukken Verloopoverzicht vergelijkend jaar

18-12-2019

De jaarverslaggevingsketen vraagt feedback op een SCP regel, die aangeeft dat om een getrouw beeld te presenteren, een Verloopoverzicht met vergelijkende cijfers voorgaand verslagjaar, dat alleen bestaat uit de eindstand van dat voorgaande verslagjaar, onderdrukt moet worden.

Het opstellen van een ‘getrouw beeld’ is erg belangrijk voor met name de accountant. Daarom heeft de SBR-governance de Consistente Presentatie (CP) in het leven geroepen. De CP zorgt er namelijk voor dat de XBRL-jaarrekening consistent wordt gepresenteerd in een voor de gebruiker leesbare vorm.

Dit gewenste getrouwe beeld wordt niet in elke situatie gerealiseerd. Met name bij de presentatie van Verloopoverzichten (een overzicht van de transacties die tussen een begin- en eindsaldo hebben plaatsgevonden), waarbij geen gegevens beschikbaar zijn van een voorgaand verslagjaar, speelt dit issue.

Achtergrond

Dit issue wordt veroorzaakt doordat de beginstand van het verslagjaar in de XBRL instance aanwezig als de eindstand van het voorgaand verslagjaar. Rendering software gaat er dan vanuit, dat het Verloopoverzicht voorgaand boekjaar gepresenteerd moet worden, omdat er nu eenmaal een waarde met die context aanwezig is.

De SCP regel zal aangeven dat indien alleen een eindstand van een Verloopoverzicht aanwezig en géén beginstand en mutaties, dat het Verloopoverzicht dan niet gepresenteerd moet worden. Zie het bijgevoegde bestand voor meer informatie.

Reageren voorstel

Wij vragen u op dit voorstel te reageren. U kunt tot 31 december 2019 uw reactie sturen aan sbr@logius.nl.