Kenniscentrum XBRL officieel van start

01-09-2020

Het Kenniscentrum XBRL gaat op 1 september officieel van start. Een deel van de activiteiten die voorheen onder het Centrum voor Standaarden van Logius vielen, vallen nu onder de vlag van het Kenniscentrum XBRL. Zoals het beheren en ontwikkelen van taxonomieën en deelname aan de SBR-werkgroepen.

Daarbij gaat het Kenniscentrum XBRL zich richten op het uitvoeren van experimenten, het opbouwen en borgen van kennis over XBRL en het delen van deze kennis met publieke en private partijen. Deelnemers zijn de publieke partijen die onder de SBR Goverance vallen.

XBRL

XBRL is een open standaard voor het digitaal delen van (financiële) gegevens. De standaard maakt het mogelijk om gegevens van overheidsinstellingen en het bedrijfsleven te verzamelen en gestandaardiseerd uit te wisselen. Taxonomieën (gegevenswoordenboeken) die voor SBR-rapportages worden gebruikt zijn gebaseerd op XBRL.

Expertise uitbreiden

Het Kenniscentrum XBRL werkt de komende jaren aan het uitbreiden van haar expertiserol. Het streven is om geleidelijk aan het aantal XBRL-experts te vermeerderen zodat het Kenniscentrum meer en meer XBRL-vragen kan beantwoorden.

Relatie tot andere SBR-initiatieven

Het Kenniscentrum XBRL werkt intensief samen met andere SBR-initiatieven. Zo wordt er samen met Digicampus gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek over de toepassing van XBRL. Digicampus is de plek waar overheid, markt, wetenschap en burgers samen de publieke dienstverlening van morgen ontwerpen. En bij de pilots en experimenten van SBR Vernieuwing haken XBRL-experts van het Kenniscentrum aan. Op deze manier breidt het Kenniscentrum XBRL haar kennis uit en kan deze kennis vervolgens gedeeld worden met geïnteresseerde partijen.