GLEIF - Pionier in digitale ondertekening jaarverslag

31-05-2019

GLEIF, The Global Legal Entity Identifier Foundation, publiceerde als eerste organisatie wereldwijd een digitaal ondertekend jaarverslag in Inline XBRL. De organisatie deed dit in nauwe samenwerking met XBRL International. GLEIF en XBRL International willen deze ‘proof of concept’ voorleggen aan ESMA voor de ESEF-rapportage.

De methodiek van digitaal ondertekenen is vergelijkbaar met de Nederlandse aanpak. In Nederland maken we bij het digitaal ondertekenen van de controleverklaring, en het deponeren van de jaarrekening, gebruik van XBRL in plaats van Inline XBRL.

Nederlandse bijdrage

De software voor het digitaal ondertekenen en valideren met Inline XBRL is in opdracht van GLEIF geschreven door een Nederlandse auteur (Chris Groenveld, SBR Assurance). De software zal als open source beschikbaar gesteld worden op OpenSBR.org