Filing rules beschikbaar gemaakt als XBRL-formules

21-05-2019

Filing rules vormen een belangrijk onderdeel van de validaties van XBRL berichten op Digipoort. Diverse eisen aan vorm, structuur en inhoud van een XBRL bericht zijn in de vorm van Filing rules vastgelegd. Tot voor kort waren deze Filing rules niet als XBRL formula’s beschikbaar. Naar aanleiding van vragen uit de markt is besloten om een groot aantal Filing rules als XBRL formula’s ter beschikking te stellen. Zodat ze mogelijk ook geïntegreerd kunnen worden in bestaande software..

Het betreft de volgende Filing rules:

Domein

Filing rule(s)

Algemeen

FR-NL-1.02

FR-NL-2.03 / 2.04 / 2.05 / 2.07

FR-NL-3.01 / 3.02 / 3.03 / 3.04

FR-NL-4.01 / 4.02

FR-NL-5.01 / 5.02 / 5.03 / 5.04 / 5.05 / 5.06 / 5.08 / 5.09

FR-NL-6.01

BD

FR-BD-1.01

FR-BD-5.01

CBS

FR-CBS-2.01 / 2.02

FR-CBS-3.01

KVK

FR-KVK-2.01 / 2.02 / 2.03

FR-KVK-5.01 / 5.02

OCW

FR-OCW-1.01

FR-OCW-2.01 / 2.02 /

FR-OCW-3.01 / 3.02 / 3.03

FR-OCW-4.01

FR-OCW-5.01 / 5.02

U vindt het bestand met de Filing Rules onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.  Het bestand is op te vragen door bij stap 1 te kiezen voor uitvragende partij ‘SBR’ en bij stap 2 voor ‘NT13.’

Logius is zeer nieuwsgierig naar uw ervaringen in het gebruik van deze filing rules en wij zouden het op prijs stellen als u uw ervaringen met ons deelt. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius.

De feedback kan doorgegeven worden door bij betreft te kiezen voor ‘Standard Business Reporting’ en bij u wilt voor ‘Een wens indienen’. Graag in het vak ‘Omschrijf u wens’ benoemen dat het een bevinding over de SBR Filing Rules betreft.