Europese landen adviseren EU Commissie gebruik SBR verder te verkennen

06-10-2017

Op vrijdag 6 oktober hebben de ministers uit 32 Europese landen, verantwoordelijk voor de eOverheid, de Talinn declaration ondertekend.Dit gebeurde tijdens de ministeriële eGovernment conferentie in Tallinn, als onderdeel van het Estse voorzitterschap

Een deel van de verklaring is het advies van de ministers aan de Europese Commissie om Standard Business Reporting (SBR) en het gebruik hiervan verder te verkennen.
Dit advies is een mooie erkenning voor de Europese landen die met de SBR methodologie werken, in het bijzonder Nederland, om de administratieve lasten te verlagen, de transparantie te verhogen en de kwaliteit van data te verbeteren.

Lees het Engelstalige bericht, de bijbehorende documenten: whitepaper Cross domain standardisation with SBR en paper The potential of SBR at EU en de Tallinn declaration.