Definitieve versie NT13 dPi SBR Wonen gepubliceerd

5-09-2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de definitieve versie van de NT13 taxonomie voor de Prognose informatie (dPi) voor Woningcorporaties beschikbaar gesteld. Ook is er aanvullende documentatie beschikbaar.

U vindt de bestanden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.  De taxonomie is op te vragen door in stap 1 te kiezen voor uitvragende partij ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties’ en bij stap 2 voor ‘dPi – de prognose informatie’.

In het veld ‘domein specifiek’ treft u de dPi domeinspecifieke bestanden aan van de taxonomie (NT13_BZK_20190918) en in het veld ‘nationaal’ vindt u de volledige NT13 taxonomie waarin de definitieve versie is opgenomen (NT13_20190830).

Heeft u vragen over de taxonomie, dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius.