Definitieve versie NT13 Belastingdienst gepubliceerd

15-11-2018

De Belastingdienst heeft de definitieve versie NT13 van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar beschikbaar gesteld. De definitieve versie van de Nederlandse Taxonomie 2019 heeft de naam 20181212.

U vindt het bestand onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Het document is te vinden door bij stap 1 te kiezen voor ‘Belastingdienst'. Bij stap 2 kiest u voor 'NT13 Taxonomie Belastingdienst Definitief'. 

U vindt hier ook aanvullende documenten, zoals:

 • Release notes
 • Reporting rules
 • Voorbeeldinstances

Deze versie bevat alleen de rapportages bestemd voor de Belastingdienst, waaronder:

 • De aangifte OB
 • Opgave ICP
 • Suppletie OB over 2019 en het Service Bericht Aanslag OB
 • De aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2018
 • De Service berichten IHZ
 • ZVW en VPB over 2018
 • De rapportages voor de aanwijs- en uitstelregeling IB/VpB 2018
 • De vooringevulde aangifte 2018
 • De Mini One Stop Shop en Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto 
 • Het Service Bericht Uitstelregelingen 2018

Heeft u vragen over de taxonomie dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius.