Definitieve versie NT12 t.b.v. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gepubliceerd

21-08-2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de definitieve versie van de NT12 beschikbaar gesteld. Deze taxonomie bevat een uitbreiding van de prognose informatie voor Woningcorporaties.

U vindt de bestanden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. De documenten zijn te vinden door bij stap 1 te kiezen voor ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties’ en bij stap 2 voor ‘dPi – de prognose informatie’.

Heeft u vragen over de taxonomie dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius.