Bètaversie NT13 dPi SBR Wonen gepubliceerd

15-07-2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bètaversie van de NT13 taxonomie voor de Prognose informatie (dPi) voor Woningcorporaties beschikbaar gesteld. Ook is er aanvullende documentatie beschikbaar.

U vindt de bestanden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.  De taxonomie is op te vragen door in stap 1 te kiezen voor uitvragende partij ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties’ en bij stap 2 voor ‘dPi – de prognose informatie’.

In het veld ‘domein specifiek’ treft u het dPi deel van de taxonomie aan (NT13_BZK_dPi_20190918.b Taxonomie) en in het veld ‘nationaal’ de volledige NT13 taxonomie waarin deze bètaversie is opgenomen (NT13_20190712).

Heeft u vragen over de taxonomie, dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius.