Bayerisches Anwenderforum: bijeenkomst over kansen en bedreigingen van de digitale wereld

12-07-2018

Op 11 en 12 juli 2018 vond het jaarlijkse Bayerisches Anwenderforum plaats in München. Deelnemers uit zowel de publieke als private sector woonden interactieve sessies bij met als hoofdthema eGovernment.  De Nederlandse overheid was uitgenodigd om te presenteren over Digipoort, de centrale gateway voor digitale gegevensuitwisseling tussen bedrijven en de overheid, en overheidsinstellingen onderling.
Een van de bevindingen tijdens de conferentie was dat de deelstaat Beieren zich zeer bewust is van de kansen en bedreigingen die de digitale wereld biedt. En ook van het feit dat Duitsland niet in de voorhoede zit op het gebied van digitalisering.

Naast aandacht voor innovaties, zoals kunstmatige intelligentie, blockchain, eIDAS, cloud en chatbots, was er daarom extra focus op de factoren die de ontwikkelingen kunnen afremmen. Hierbij valt te denken aan: wetgeving op het gebied van privacy en digitale handtekeningen, de relatie tot de federale overheid en Europa, personeelsbeleid en veiligheid. Een waardevolle conferentie die bewustwording heeft vergroot en kennisdeling mogelijk maakte.

Kijk hier voor meer informatie over het evenement en de deelname vanuit SBR en Digipoort.
Voor meer achtergronden verwijzen wij u naar de whitepapers over toepassen SBR methodiek en XBRL.