Animatie: Trusted Online Ecostem uitgelegd in 1½ minuut

09-12-2020

Data speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Er komt steeds meer data bij en veel data wordt meer keren gebruikt. Daarom wordt het steeds belangrijker om data-uitwisseling goed en veilig te organiseren. Het Trusted Online Ecosystem helpt hierbij. In deze animatie wordt het Trusted Online Ecostem uitgelegd.

Animatie Trusted Online Ecosystem

Data speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij.
Er komt steeds meer data bij…
en veel data wordt meerdere keren gebruikt.
Daarom wordt het steeds belangrijker om data-uitwisseling goed en veilig te organiseren.
Het Trusted Online Ecosysteem helpt hierbij.
Stel, je wilt een hypotheek.
Dan moet er persoonlijke data worden uitgewisseld…
zoals inkomensgegevens.
Het ecosysteem stelt de hypotheekaanvrager van de data centraal…
en geeft deze persoon controle over de data.
Maar hoe zorg je ervoor dat die data betrouwbaar is en de uitwisseling veilig is?
Doordat in het ecosysteem alle databestanden gestructureerd zijn en de datatransacties gebaseerd zijn op gekwalificeerde eIDAS vertrouwensdiensten…
weet je zeker dat de data klopt en veilig wordt verzonden naar bijvoorbeeld de hypotheekvertrekker.
Het gebruik van vrij toegankelijke, open standaarden maakt toegang tot het ecosysteem laagdrempelig.
Zo zorgt het ecosysteem voor een snelle, veilige en makkelijke data-uitwisseling.
Momenteel worden er vanuit SBR-vernieuwing meerdere experimenten opgezet…
om te onderzoeken wat de voordelen zijn als overheidsdata óók via het ecosysteem wordt uitgewisseld.
Wil je meer weten over onze experimenten, het ecosysteem of veilige data-uitwisseling?
Neem dan contact met ons op

Regie over gegevens

Het Trusted Online Ecostem is een initiatief van verschillende marktpartijen waar SBR Vernieuwing in deelneemt. In dit ecosysteem delen burgers en organisaties veilig en gemakkelijk gegevens volgens open Europese standaarden (eIDAS) ten behoeve van verschillende processen. Hierbij houdt de burger de regie over het (her)gebruik van zijn/haar gegevens en kunnen organisaties gemakkelijk toetreden tot het ecosysteem. 

Experimenten

SBR Vernieuwing draagt bij aan experimenten om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van het ecosysteem voor SBR is. Samen met de andere deelnemers onderzoeken we ook welke afspraken nodig zijn om een domeinoverstijgend ecosysteem mogelijk te maken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Trusted Online Ecosystem, de experimenten of heeft u vragen over data-uitwisseling? Neem dan contact op met Jon Butter via jon.butter@logius.nl.

Volg SBR Vernieuwing op Linkedin