Releasekalender

De releasekalender geeft marktpartijen inzicht in wanneer verschillende versies van een taxonomie beschikbaar komen. Op basis van deze data kunnen zij hun eigen ontwikkelactiviteiten plannen, zodat zij op tijd gereed zijn om een nieuwe versie van de taxonomie te ondersteunen. 

Taxonomieën worden in de regel ontwikkeld middels een standaard aanpak. Deze aanpak omvat de ontwikkeling van een alfa, bèta en definitieve versie. De alfa en de bèta versie bieden de mogelijkheid om al voor inproductiename eventuele onvolkomenheden in de taxonomie vroegtijdig te herkennen, zodat er nog corrigerende maatregelen kunnen worden ondernomen.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de releasemomenten van SBR taxonomieën in kalenderjaar 2019 -2020. Dit overzicht is onderhevig aan wijzigingen en wordt regelmatig bijgewerkt.

Onderdeel Uitvragende partij Aansluit suite (alfa) Pré-Productie (béta) Productie (definitief)
NT13 BD 05-06-2019 10-07-2019 07-08-2019
NT13 BZK 13-05-2019 08-07-2019 23-08-2019
NT14 KVK 10-05-2019 06-09-2019 01-11-2019
NT14 BD 28-08-2019 25-09-2019 30-10-2019
NT14 CBS   11-10-2019 (onder voorbehoud) 05-11-2019 (onder voorbehoud)
NT14 BD 30-10-2019 06-12-2019 13-01-2020

Marktconsultatie

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een taxonomie is de terugkoppeling van marktpartijen op een nieuwe versie. Wij hopen en vertrouwen er op dat partijen hun bijdrage leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van de gebruikte taxonomieën door nieuwe versies (intensief) te testen. Uiteindelijk levert dit voor alle partijen iets op: een probleemloze aanlevering van SBR berichten in productie.

Het schema met geplande marktconsultatierondes per taxonomie wordt regelmatig geüpdatet.

Onderdeel Uitvragende partij Versie Begin marktconsultatie Eind marktconsultatie
NT14 KVK Alfa 20-05-2019 19-07-2019
NT13 BZK Béta 15-07-2019 26-07-2019
NT14 KVK Béta 16-09-2019 27-09-2019