Releasekalender

De releasekalender geeft marktpartijen inzicht in wanneer verschillende versies van een taxonomie beschikbaar komen. Op basis van deze data kunnen zij hun eigen ontwikkelactiviteiten plannen, zodat zij op tijd gereed zijn om een nieuwe versie van de taxonomie te ondersteunen. 

Taxonomieën worden in de regel ontwikkeld middels een standaard aanpak. Deze aanpak omvat de ontwikkeling van een alfa, bèta en definitieve versie. De alfa en de bèta versie bieden de mogelijkheid om al voor inproductiename eventuele onvolkomenheden in de taxonomie vroegtijdig te herkennen, zodat er nog corrigerende maatregelen kunnen worden ondernomen.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de releasemomenten van SBR taxonomieën in kalenderjaar 2019 -2020. Dit overzicht is onderhevig aan wijzigingen en wordt regelmatig bijgewerkt.

Onderdeel Uitvragende partij Aansluit suite (alfa) Pré-Productie (béta) Productie (definitief)
NT13 BD 04-09-2019 04-09-2019 18-09-2019
NT14 OCW 04-09-2019 27-11-2019 20-02-2020
NT14 BD 02-10-2019 06-11-2019 11-12-2019
NT14 KVK 02-10-2019   11-12-2019
NT14 CBS 02-10-2019   11-12-2019
Nt14 BD 04-12-2019 02-01-2020 19-02-2020
NT14 BD 01-07-2020 05-08-2020 16-09-2020

Marktconsultatie

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een taxonomie is de terugkoppeling van marktpartijen op een nieuwe versie. Wij hopen en vertrouwen er op dat partijen hun bijdrage leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van de gebruikte taxonomieën door nieuwe versies (intensief) te testen. Uiteindelijk levert dit voor alle partijen iets op: een probleemloze aanlevering van SBR berichten in productie.

Het schema met geplande marktconsultatierondes per taxonomie wordt regelmatig geüpdatet.

Onderdeel Uitvragende partij Versie Begin marktconsultatie Eind marktconsultatie
NT14 KVK Béta 16-09-2019 27-09-2019