Organisaties aansluiten op SBR

U informeert en stimuleert de organisaties binnen uw verantwoordingsketen en wij ondersteunen u daarbij.

U en Logius zijn gereed om alle organisaties binnen uw verantwoordingsketen aan te laten sluiten op SBR. Softwareleveranciers maken het mogelijk dat SBR in de praktijk wordt gebracht, door hun software geschikt te maken voor SBR. Organisaties en hun vertegenwoordigers kunnen vervolgens gebruik maken van software die geschikt is om met SBR verantwoordingsinformatie uit te wisselen.

  • Softwareleveranciers – U informeert softwareleveranciers over wat er verandert en wat dit voor hun klanten betekent.  Daarnaast stimuleert u hen om tijdig de software geschikt te maken voor SBR. Dit doen zij onder andere door de Nederlandse Taxonomie toe te passen die gebaseerd is op XBRL en door aan te sluiten op Digipoort.
  • Organisaties en hun vertegenwoordigers - U informeert de organisaties en hun vertegenwoordigers over wat er verandert in het aanleveren van de verantwoordingsinformatie aan u. U legt uit wat dit voor hen betekent en welke stappen zij moeten zetten om aan te sluiten op SBR. Ook stimuleert u hen om voorbereidingen te treffen en tijdig de nodige acties te ondernemen. 

U kunt het volgende van Logius verwachten:

  • Aansluitpakketten, groepsbegeleiding en/of individuele begeleiding: Logius biedt ondersteuning aan softwareleveranciers bij hun technische aansluiting op Digipoort.
  • Servicecentrum Logius: Logius biedt partijen die willen aansluiten op SBR ondersteuning via het Servicecentrum Logius.