Bepalen of SBR past

We inventariseren of SBR u kan helpen uw vraagstuk op te lossen en uw verantwoordingsketen zo optimaal mogelijk in te richten. Gezamenlijk gaan we het vraagstuk verkennen en globaal uitwerken, om te achterhalen of SBR toepasbaar is binnen uw verantwoordingsketen.

Quickscan

Logius maakt samen met u een quickscan. In de quickscan inventariseren we de behoeften van uw organisatie, krijgt u inzicht in het functioneren van uw huidige verantwoordingsketen en komt u te weten wat het betekent als u SBR toepast op uw verantwoordingsketen.

U kunt het volgende van Logius verwachten:

  • Begeleiding door een van onze business consultants en/of projectleider.
  • Kick-off bijeenkomst: Vaststellen scope en benodigde deskundigheden.
  • Workshops en interviews: Verdiepende themasessies over de werking van uw verantwoordingsketen.¬†
  • Quickscan rapport: Dit rapport bevat een algemeen beeld van de huidige en nieuwe situatie en een globaal advies over de technische veranderaanpak

Detailanalyse

U doet een detailanalyse als uit de quickscan is gebleken dat uw verantwoordingsketen geschikt is om SBR toe te passen. De detailanalyse geeft u diepgaand inzicht in de voordelen, veranderingen en het gebruik van SBR ten aanzien van uw verantwoordingsketen. Ook biedt het u handvatten om daadwerkelijk met SBR aan de slag te gaan. De detailanalyse start met een kickoff bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst stellen we de aanpak, werkvormen en projectplanning vast.

U kunt het volgende van Logius verwachten:

  • Begeleiding tijdens door een van onze business consultants en/of projectleider.
  • Plan van Aanpak: In een kick-off bepalen we gezamenlijk de aanpak, werkvormen, projectorganisatie¬† en projectplanning. Dit wordt uitgewerkt in een plan van aanpak.
  • Detailanalyse rapport: Bevat onder andere een diepgaande analyse van de werking van uw verantwoordingsketen en een globaal technisch ontwerp van uw verantwoordingsketen waarop u SBR wilt toepassen.